Zamelduj się w Gdańsku i głosuj w wyborach

Zamelduj się w Gdańsku i głosuj w wyborach
Fot. Dominik Paszliński

Meldunek to nie tylko spełnienie obowiązku, czy możliwość głosowania w lokalnych wyborach ale również szereg korzyści. Gdańsk zachęca do meldowania się w miejscu faktycznego zamieszkania, wzięcia odpowiedzialności za lokalne wspólnoty i aktywnego uczestniczenia w wyborach samorządowych.

W lokalnych wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia będą mogły głosować jedynie osoby, dla których Gdańsk jest miejscem zamieszkania czyli te, które są w Gdańsku zameldowane lub potwierdziły swoje stałe zamieszkanie, np. poprzez odprowadzanie lokalnych podatków, czy kartę mieszkańca. Zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do stałego rejestru wyborców. Dlatego warto dokonać tego obowiązku i móc decydować o lokalnej wspólnocie, czy własnym otoczeniu.

– Dzisiaj w Gdańsku jest zameldowanych prawie 430 tys. osób. Wiele czynników jednak wskazuje, że jest nas więcej, około 500 tys.  – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Dlatego zachęcam do tego, żeby się zameldować, bo to nie tylko prawo do głosowania. To także prawo głosowania w budżecie obywatelskim, korzystania z biernego prawa wyborczego, czyli kandydowania, ale także możliwość wyrobienia karty mieszkańca, która daje wiele różnych przywilejów.

Korzystny obowiązek

Meldunek jest nadal prawnym obowiązkiem, wymóg ten nie został zniesiony. Dotyczy on obywateli polskich oraz mieszkających tu cudzoziemców. Warto dopełnić tego obowiązku, ponieważ zameldowanie w miejscu faktycznego zamieszkania przynosi dodatkowe korzyści. 

Dzięki zameldowaniu mieszkańcy mają wpływ na swoją dzielnicę. Kwota pieniędzy przekazywana do poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby zameldowanych tam osób. Meldunek daje też możliwość kształtowania lokalnej rzeczywistości. Bardzo istotny jest wpływ na rozwój transportu publicznego. Siatka połączeń, tworzona jest na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców, czyli potencjalnych użytkowników komunikacji zbiorowej.

– Jest to logiczne, że o tym, co się dzieje w Gdańsku, decydują ci, którzy są tutaj zameldowani i związani z tym miejscem na stałe – podkreśla prezydent Gdańska. – Dlatego nasza akcja profrekwencyjna będzie związana właśnie z meldunkiem.

Ponadto meldunek to także:

 • możliwość kandydowania do rady dzielnicy czy rady miasta
 • możliwość korzystania ze zniżek oferowanych w ramach Karty Mieszkańca
 • ułatwienie rekrutacji do przedszkola czy szkoły

Liczba mieszkańców kształtuje również wysokość dotacji na realizowane przez miasto zadania.

Wybory samorządowe

– Organizacyjnie, a także w sensie samego aktu wyborczego, wybory samorządowe są zupełnie inne niż wybory parlamentarne, które mieliśmy w październiku – mówi prezydent miasta. – W Gdańsku każdy wyborca otrzyma 3 karty do głosowania: jedną do rady miasta, jedną do sejmiku województwa pomorskiego i jedną na prezydenta miasta. Żeby nasz głos był ważny, na każdej z tych kart powinniśmy zaznaczyć tylko i wyłącznie jedno nazwisko.

W głosowaniu wezmą udział jedynie stali mieszkańcy. Są to wszystkie osoby zameldowane w Gdańsku na pobyt stały. Tym razem nie będzie można pobrać zaświadczeń o prawie do głosowania i dopisać się do spisu na jedne wybory. Osoby, których stałym miejscem zamieszkania jest Gdańsk, ale z różnych powodów nie są zameldowane – mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę stałego obwodu głosowania na Gdańsk. W tym celu wystarczy złożyć wniosek papierowo lub elektronicznie przez mObywatel i dołączyć dokument wskazujący zamieszkanie w Gdańsku np. Kartę Mieszkańca, umowę najmu lub rachunek za media na swoje nazwisko.

Każdy kto zamelduje się na pobyt stały do 5 kwietnia, do godz. 15.00 będzie mógł głosować w dniu wyborów. Natomiast wnioski o zmianę stałego obwodu głosowania można złożyć najpóźniej do wtorku 2 kwietnia, bowiem wydanie decyzji trwa do 5 dni.

– Nie jest możliwe dopisanie się do spisu wyborców tylko na najbliższe głosowanie – mówi Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich. – Osoby, które na stałe zamieszkują w Gdańsku, ale z różnych powodów nie mogą się tu zameldować, powinny złożyć wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania. Wystarczy złożyć wniosek do 2 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, bądź elektronicznie poprzez aplikację mObywatel lub stronę gov.pl. Szacujemy, że taka sytuacja może dotyczyć nawet 50 tysięcy mieszkańców.

Jeżeli są wątpliwość odnośnie miejsca głosowania, do wtorku 2 kwietnia za pośrednictwem serwisu gov.pl możemy samodzielnie sprawdzić czy widniejemy w spisie wyborców.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i te, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć najpóźniej do 25 marca. Te osoby mogą ustanowić również pełnomocnika do głosowania, wniosek należy złożyć do 29 marca. Wyborcom, którzy chcieliby zagłosować osobiście, a nie mogą samodzielnie dotrzeć do lokalu wyborczego, oferowany jest bezpłatny transport tam i z powrotem. Potrzebę taką wystarczy zgłosić do Gdańskiego Centrum Kontaktu – telefonicznie lub mailowo, całodobowo w dniach 1–7 kwietnia.

– Przychodzę dziś z hasłem znanym z października i sprzed lat, „Nie śpi, bo Cię przegłosują”. Myślę, że najwyższa pora na wiosenną pobudkę. Jeśli jeszcze państwo nie dopełniliście formalności, to jest dokładnie ten moment, bo do wyborów samorządowych zostało już kilka tygodni – mówi Katarzyna Czerniewska, radna Miasta Gdańska. –  Gorąco zachęcam, żeby dopisać się do stałego rejestru wyborców lub zameldować na stałe, zwłaszcza w tych miejscach w Gdańsku, w których przybyło mieszkańców. Warto wziąć udział w tych wyborach, bo głosujemy na najbliższych nam przedstawicieli, m.in. do lokalnego parlamentu miejskiego czyli Rady Miasta czy też parlamentu wojewódzkiego, czyli Sejmiku Województwa i to są te osoby, do których państwo na co dzień możecie zgłaszać się z problemami i prośbami o interwencje.

Do stałego rejestru wyborców mogą dopisać się także osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. Dopisania do takiego rejestru mogą dokonać jedynie obywatele Unii Europejskiej lub obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W jakich okręgach wybierzemy radnych miasta?

Podobnie, jak w poprzednich wyborach, przedstawicieli w 34–osobowej Radzie Miasta Gdańska będziemy wybierać w sześciu okręgach wyborczych:

 • Okręg Wyborczy Nr 1 – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce – 5 mandatów
 • Okręg Wyborczy Nr 2 – Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Orunia Górna – Gdańsk Południe – 8 mandatów
 • Okręg Wyborczy Nr 3 – Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień – 6 mandatów
 • Okręg Wyborczy Nr 4 – Młyniska, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo – 5 mandatów
 • Okręg Wyborczy Nr 5 – Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe – 5 mandatów
 • Okręg Wyborczy Nr 6 – Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki – 5 mandatów

Mieszkańcy VII Dworu pięć lat temu głosowali w Okręgu Wyborczym nr 6 – teraz będą głosować w Okręgu Wyborczym nr 4.

Meldunek – nic prostszego

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty. Zameldować się możesz na dwa sposoby:

 1. w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych w:

Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez rezerwację internetową lub telefonicznie: (58) 52 44 500 (dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

 1. 2. przez internetową stronę Ministerstwa Cyfryzacji

 Co potrzebujesz?

 • wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, znajdziesz go na stronie
 • dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
 • do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu (należy zwrócić uwagę czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie – potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób)
 • dowód osobisty lub paszport.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zameldowania znajdziesz na stronie internetowej. 

Print Friendly, PDF & Email