WyŁADnijmy Elbląg

WyŁADnijmy Elbląg
Warto dbać o swoje otoczenie

Plaga nielegalnych ulotek, rozklejanych na znakach drogowych, czy latarniach, została w Elblągu mocno ograniczona przy współdziałaniu wielu osób i podmiotów. 

Co się udało?

W 2018 roku Departament Urbanistyki i Architektury zanotował 17 incydentów polegających na pojawieniu się pojedynczych ulotek w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W każdym z tych przypadków departament podejmował sprawdzone na przestrzeni kilku lat interwencje.

W nowej odsłonie samorząd Elbląga chce kontynuować działania zmierzające do podniesienia jakości i estetyki przestrzeni publicznej, stąd pomysły na dwa kolejne przedsięwzięcia.

Uwrażliwiać od małego

Miasto przygotowało drugą edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej, któremu przyświeca hasło „wyŁADnijMy Elbląg”. Hasło, którego autorką jest elbląska poetka Dominika Lewicka-Klucznik stanowi wezwanie do działań służących podnoszeniu estetyki przestrzeni publicznej naszego miasta. Konkurs adresowany jest do uczniów elbląskich szkół podstawowych. W listopadzie br. w Centrum Sztuki Galeria EL odbyły się warsztaty dla nauczycieli plastyki, których ważnym motywem było słowo ŁAD. Z wiedzą zdobytą na warsztatach nauczyciele udają się do szkół, a po feriach zimowych zorganizowany zostanie konkurs pn. „Rysuję, maluję, odkrywam moje miasto”, jego rozstrzygnięcie i wernisaż prac zaplanowane zostały w maju 2019 roku.

Uświadamiać mieszkańców

Przy okazji nadchodzących świąt, na słupach ogłoszeniowych oraz w środkach komunikacji miejskiej pojawiać się zaczną plakaty z hasłem „wyŁADnijmy Elbląg” przekonujące o tym, że wszyscy mamy wpływ na to jak wygląda nasze miasto. Każdy z nas mieszkańców ma lub może mieć wpływ na wygląd krajobrazu miejskiego. Każdy zostawia na tym obrazie swój ślad. Hasło ma zwrócić uwagę mieszkańcom na estetykę przestrzeni publicznej i skłaniać do działania tych, którzy nie zgadzają się na nielegalne, szpetne reklamy, miejski spam, czy chaos przestrzenny.

Print Friendly, PDF & Email