SOSW nr 2 z certyfikatami bezpieczeństwa

SOSW nr 2 z certyfikatami bezpieczeństwa
Fot. nadesłane

Rok 2018 prawie dobiega końca, a był to kolejny rok wytężonej pracy edukacyjnej, wychowawczej, rewalidacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu. Wiele z całorocznych działań w grudniu zostało podsumowanych i docenionych.

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej 28 złożonych sprawozdań rekomendowała 6 szkół do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 4 grudnia 2018 roku na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrodę między innymi Szkole Podstawowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu.

To nie jedyny sukces placówki z zakresu promocji szerokorozumianego bezpieczeństwa. 22 października 2018 roku Ośrodek otrzymał certyfikat „Chronimy Dzieci” – program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych to jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa, ale też wewnętrzny priorytet i potrzeba społeczności szkolnej. Tylko dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i pracowników Ośrodka oraz współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu, Miejską Komendą Policji w Elblągu i wieloma innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, dziś możliwe jest wspólne świętowanie.

Print Friendly, PDF & Email