W Elblągu będą kształcić lekarzy

W Elblągu będą kształcić lekarzy
Fot. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych po latach starań otrzymała pozytywną opinię ministerstwa dotyczącą kształcenia lekarzy. Studenci kierunku lekarskiego rozpoczną kształcenie już od października br.

Dziś (10 sierpnia) władze Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych na specjalnie z tej okazji zorganizowanej konferencji prasowej poinformowały o uruchomieniu kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim.

– Siedem lat walczyliśmy o uruchomienie tego kierunku. Uczelnia, aby otrzymać zgodę na kształcenie na kierunku lekarskim, musi spełnić szereg kryteriów kryteriów i czynników. Duży wkład w postanie kierunku mają władze naszego miasta, które wystawiły nam listy polecające – mówił dr Zdzisław Dubiella, prof. AMiSNS, założyciel Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

Nowy kierunek znalazł się w ofercie edukacyjnej uczelni na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z 5 sierpnia 2022 r. o udzieleniu AMiSNS pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim.

– Nasze województwo, podobnie jak wiele innych w kraju zmaga się z niedoborem kadry medycznej, stąd tak istotne jest, uruchomienie wydziału lekarskiego w Elblągu, co jest ważną odpowiedzią na te problemy, szczególnie, że średnia wieku lekarzy w naszym regionie zbliża się do 60 lat. Mam nadzieję, że część z tych lekarzy, wykształconych w Elblągu pozostanie tutaj – mówił Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurki.

Studenci, którzy zdecydują się rozpocząć w Elblągu swoją naukę praktyki będą odbywali w dużej mierze w tutejszym Szpitalu Miejskim oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

Semestr nauki na kierunku lekarskim kosztować będzie 20 tys. zł. Na początek przygotowano miejsce dla 75 studentów. Będzie również możliwość otrzymania kredytu studenckiego, który będzie można spłacić po 12 latach od zakończenia pobierania nauki. Kredyt będzie można też umorzyć, jeśli student po zdobyciu dyplomu zostanie w kraju.

Rekrutacja rusza od 11 sierpnia i potrwa do 9 września.

Print Friendly, PDF & Email