Różni podróżni. PFRON szkoli

Różni podróżni. PFRON szkoli
Fot. Rafał Sułek / archiwum redakcji

PFRON informuje, że trwa rekrutacja na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier” dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Na 2-dniowe szkolenie PFRON  zaprasza pracowników:

  • mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego;
  • podwykonawców zarządców dworców, świadczących usługi asysty;
  • podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego;
  • organizatorów transportu zbiorowego;
  • podwykonawców organizatorów transportu zbiorowego;
  • zajmujących niżej wymienione stanowiska:

sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera, pracownik infolinii, członek drużyny konduktorskiej, pracownik świadczący usługi asysty na dworcu, kontroler biletów, kierowca, motorniczy, pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi, trener wewnętrzny.

Więcej na www.pfron.org.pl

Print Friendly, PDF & Email