Przemoc w rodzinie wobec starszych: nie czekaj – reaguj!

Przemoc w rodzinie wobec starszych: nie czekaj – reaguj!
Fot. Adminstrator

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych to częsty problem, o czym świadczą statystyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, do którego trafia kilkaset zgłoszeń rocznie. Liczby nie oddają jednak skali problemu, bo osoby starsze często wstydzą się lub nie wiedzą, jak zareagować.

– Dziś przemoc, nie tylko fizyczna, ale też ta przybierająca bardziej „wyrafinowane”, choć nie mniej bolesne formy, jest silnie obecna w relacjach międzyludzkich. Musimy reagować na wszystkie sygnały, nie możemy godzić się na przemoc w żadnej postaci. Przemoc w rodzinie, zwłaszcza wobec osób starszych, to trudny, czasem nieoczywisty temat, wymagający głębokiej refleksji. W obrębie działań miasta znajduje się obszar opieki instytucjonalnej nad seniorami i bardzo nam zależy, żeby kwestia przeciwdziałania przemocy była w tych działaniach mocno zaakcentowana. Wierzę, że razem uda nam się zrobić kolejny krok we właściwym kierunku – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa, otwierając konferencję „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych”, która odbyła się 17 października w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa.

W konferencji zorganizowanej przez Miasto Kraków oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, wzięli udział pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy i nauczyciele, policjanci, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy ochrony zdrowia zobowiązani do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także osoby pracujące z seniorami, w tym członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członkowie grup roboczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Profesjonaliści rozmawiali o przemocy wobec osób starszych i sytuacji psychologicznej osób doświadczających przemocy, środowiskowym systemie wsparcia seniorów, zasadach podejmowania kontaktu interwencyjnego w sytuacji przemocy. Poznali także zagadnienie przemocy wobec starszych z perspektywy lekarza geriatry.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje szereg działań z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Zadania instytucjonalne wspierane są inicjatywami informacyjnymi, takimi jak spot przygotowany we współpracy z Krakowską Szkołą Filmową, którego celem jest uwrażliwianie na kwestię przemocy wobec osób starszych i zachęcenie do reakcji wszystkich, którzy obserwują tego rodzaju sytuacje.

Konferencja „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych” jest elementem działań mających na celu podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji zobowiązanych do reagowania w sytuacji podejrzenia przemocy. Realizowane są one w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014–2020.

Źródło: Miasto Kraków
Źródło: krakow.pl
Fot. mat. prasowe
Print Friendly, PDF & Email