Poznański Wolontariusz Roku 2021

Poznański Wolontariusz Roku 2021
Fot. materiały prasowe

Miasto Poznań po raz kolejny chce docenić osoby angażujące się w działania społeczne. Ruszyły zgłoszenia do XXI edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku – każdy może zaproponować swoich kandydatów do tego tytułu. 

Od ponad 20 lat Miasto Poznań docenia zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, jaką niosą wolontariuszki i wolontariusze. Ich praca to fundament lokalnych organizacji pozarządowych, angażujących się w wiele istotnych działań społecznych. Wolontariat daje poczucie spełnienia, rozwija emocjonalnie, uczy empatii i wrażliwości. 

– Serdecznie zapraszamy do aktywnego zgłaszania wolontariuszek i wolontariuszy – osób, grup, organizacji, firm, z którymi stykacie się w swojej codziennej działalności. – Wszyscy możemy w ten sposób okazać wdzięczność za otrzymaną pomoc oraz pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcony czas są zauważane i doceniane – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, przewodnicząca kapituły konkursu

Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Miasta Poznania, a także promowanie działań wolontaryjnych.

Wzorem lat ubiegłych laureaci zostaną wyróżnieni w 6 kategoriach:

  • młodzieżowej – dla osób poniżej 19 roku życia;
  • indywidualnej – dla osób pomiędzy 19 a 60 rokiem życia;
  • senioralnej – dla osób powyżej 60 roku życia;
  • zespołowej – dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny – dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu;
  • wolontariat pracowniczy – dla programu wolontariatu pracowniczego.

Tytuł „Poznański Wolontariusz Roku” przyznawany jest osobom lub podmiotom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, w szczególności oferując pomoc na rzecz: innych osób, organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej, wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju Miasta Poznania, zwierząt i ochrony środowiska. 

Jak można zgłosić osobę lub podmiot do konkursu? 

Kandydatki i kandydatów do tytułu „Poznańskiego Wolontariusza Roku” można zgłaszać do 3 listopada 2021 roku. Aby to zrobić, należy zapoznać się z regulaminem konkursu, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz poinformować o tym zgłaszaną osobę bądź grupę. 

Wypełnione i podpisane formularze do konkursu można przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@um.poznan.pl – zawsze z dopiskiem „Poznański Wolontariusz Roku 2021” oraz przesyłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w Biurze Podawczym.

W tym roku przyznana zostanie również nagroda mieszkańców im. Wandy Błeńskiej, którą otrzyma jedna osoba/kandydatura. Mieszkańcy Poznania będą mogli głosować za pomocą specjalnego formularza internetowego. 

Spośród zgłoszonych osób kapituła konkursu wyłoni zwycięzców, którzy nagrodzeni zostaną 8 grudnia 2021 r. podczas uroczystej gali w Centrum Kultury Zamek.

Na laureatów konkursu czekają statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe.

WZiSS/AW

Załączniki

Print Friendly, PDF & Email