Poznań: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami - konferencja, warsztaty, przewodnik

Poznań: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami - konferencja, warsztaty, przewodnik
Fot. nadesłane

Fundacja Autonomia przygotowała dwa wydarzenia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.

Fundacja Autonomia zaprasza na wydarzenia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami:
– Wirtualna międzynarodowa konferencja „Nie znaczy nie – kobiety z niepełnosprawnościami stawiają opór przemocy” która odbędzie się 3 grudnia br. w Międzynarodowy Dzień Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Żyjące na styku seksizmu i ableizmu kobiety z niepełnosprawnościami częściej spotykają się z przemocą i dyskryminacją, a ich dostęp do wsparcia i ochrony jest często ograniczony barierami. Mimo to nie są bezsilne i często skutecznie opierają się przemocy.

Konferencja ta na celu umieszczenie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami i feministycznej samoobrony w agendzie europejskiej, poinformowanie europejskich decydentów i decydentki o lukach w polityce, a także dobrych praktykach, oraz zapewnić kobietom z niepełnosprawnościami przestrzeń do samodzielnego działania.

W konferencji wystąpienia zaprezentują m.in.: Helena Dalli – europejska komisarka ds. równości, Liz Kelly z London Metropolitan University, Dr. Monika Schröttle z University of Applied Sciences of Ravensburg-Weingarten, Lydia La Riviere Zijdel z Stichting Lydia Zijdel Foundation i Evelyn Regner, przewodnicząca @FEMMCommittee (Komitetu Praw Kobiet i Równości Płci Parlamentu Europejskiego).

Konferencja będzie tłumaczona na język polski i polski język migowy. Konferencja ta ma celu przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, poinformowanie europejskich decydentów i decydentki o lukach w polityce, a także dobrych praktykach, oraz zapewnienie kobietom z niepełnosprawnościami przestrzeń do samodzielnego działania.

Zgłoszenia należy dokonywać TUTAJ

Więcej informacji oraz program konferencji i zaproszenie znajdują się tu: https://www.facebook.com/events/305527371168088

Organizatorką konferencji jest Garance ASBL.

Oficjalnymi językami konferencji są angielski i międzynarodowy język migowy, prowadzona będzie transkrypcja na żywo i prezentacje w wersjach łatwych do rozumienia. Konferencja będzie również tłumaczona symultanicznie na francuski i belgijsko-francuski język migowy oraz polski i polski język migowy.

Print Friendly, PDF & Email