Poznań: Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością

Poznań: Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością
Fot. Pixabay

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do otrzymania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski będą przyjmowane od 1 stycznia 2022 do końca przyszłego roku.

– Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wyjaśnia Piotr Czajka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. – Ze względu na pandemię nie będzie możliwości osobistego pobrania wniosku w siedzibie ośrodka. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów zachęcamy do korzystania z poczty tradycyjnej lub elektronicznej, platform internetowych, skrzynek podawczych oraz strony internetowej MOPR.

Formularze dostępne od 15 grudnia

Gotowe formularze wniosków będzie można pobrać od 15 grudnia 2021 ze strony www.mopr.poznan.pl. – Osoby,  które nie mają możliwości pobrać wniosku z internetu mogą zamówić bezpłatną wysyłkę formularza wniosku na wskazany adres – mówi Michał Wieczorek, kierownik Sekcji do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Zamówienia wysyłki papierowego formularza na adres domowy należy składać telefonicznie, dzwoniąc pod numery: 61 878 19 44; 61 878 19 45; 61 878 17 34; 61 878 19 38; 61 878 17 31, 61 878 17 33. – Pod tymi numerami można też uzyskać więcej informacji na temat rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami – dodaje Michał Wieczorek. – Warto dodać, że MOPR obsługuje jedynie mieszkańców miasta Poznania. Mieszkańcy powiatu poznańskiego powinni zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Od 1 stycznia 2022 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie od osób z niepełnosprawnościami. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa klientów. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu przyjmowania wniosków MOPR umożliwi kilka sposobów ich dostarczenia.

 –  Wnioski będzie można składać tradycyjną drogą pocztową, wysłać skan wniosku na specjalne utworzone na tę okazję adresy mailowe, za pośrednictwem platformy ePUAP i SOW oraz zostawiając wniosek w skrzynce podawczej ustawionej przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ulicy Sienkiewicza 22 lub Cześnikowskiej 18 – wyjaśnia Michał Wieczorek. – Nie będzie prowadzona, jak w ubiegłych latach, akcja przyjmowania wniosków w Poznańskim Centrum Świadczeń przy Małachowskiego. 

Jak dostarczyć wniosek o dofinansowanie?

  • Pocztą tradycyjną (wniosek papierowy) na adres: MOPR Poznań; ul. Cześnikowska 18B; 60-330 Poznań
  • Pocztą elektroniczną (skan wniosku) na adres:

– pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – turnusy@mopr.poznan.pl

– likwidacja barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się – bariery@mopr.poznan.pl (w tytule wiadomości należy podać rodzaj bariery)

– zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – srodki.ortopedyczne@mopr.poznan.pl

– zakup sprzętu rehabilitacyjnego – sprzet.rehabilitacyjny@mopr.poznan.pl

  • Poprzez platformy:

– www.epuap.gov.pl (można składać wszystkie wnioski)

– www.sow.pfron.org.pl (wnioski na turnusy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze)

– Wypełniony wniosek można również zostawić w skrzynce podawczej zlokalizowanej przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ulicy Sienkiewicza 22 lub Cześnikowskiej 18 – dodaje dyrektor Piotr Czajka. – O całym procesie związanym z dystrybucją i składaniem wniosków mieszkańcy Poznania, którzy w poprzednich latach korzystali z naszego wsparcia i udostępnili swój numer telefonu, będą informowani za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanych przez MOPR. Do akcji informacyjnej włączy się również Biuro Poznań Kontakt, które od 15 grudnia będzie informowało o wszystkich szczegółach.

 MOPR
Print Friendly, PDF & Email