Olsztyn: Wybierz najlepszą inicjatywę pozarządową

Olsztyn: Wybierz najlepszą inicjatywę pozarządową
Fot. nadesłane

Olsztyn zaprasza do zgłaszania akcji i inicjatyw, które wyjątkowo zapadły mieszkańcom w pamięć. Do wygrania jest 5 tysięcy złotych.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych z Olsztyna. Zgłoszone inicjatywy będą oceniane m. in. pod względem: znaczenia dla społeczności lokalnej, wpływu na rozwiązywanie problemów i innowacyjność. Nie bez znaczenia będzie także umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację.

Fot. materiały nadesłane

Projekty (inicjatywy) mogą zgłaszać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe. Zgłoszenie może dotyczyć również własnej inicjatywy.

Termin zgłaszania inicjatyw mija 20 stycznia. Patronat honorowy nad konkursami objął Prezydent Miasta Olsztyna, który też ufundował 5 tysięcy złotych nagrody dla zwycięzcy.

Wnioski i regulamin dostępne są na stronie ngo.olsztyn.eu

Print Friendly, PDF & Email