Olsztyn: Ona jest najwspanialsza

Olsztyn: Ona jest najwspanialsza
Fot. nadesłane

Julia Brdys została wskazana przez kapitułę jako ta najlepsza spośród zgłoszonych. Znamy laureatkę lokalnego etapu konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu – to najważniejsze cele plebiscytu. Przedsięwzięcie organizuje Fundacja Świat na Tak.

W stolicy Warmii i Mazur nie brakuje młodych ludzi, którzy z potrzeby serca spieszą ze wsparciem. Odwiedzają seniorów, działają na rzecz zwierząt, włączają się w charytatywne akcje, pomagają w nauce rówieśnikom.

– Każde miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce, w eliminacjach ogólnopolskich swoją wspaniałą młodzież – mówi zastępca prezydenta Olsztyna i jednocześnie przewodnicząca komisji konkursowej, Ewa Kaliszuk. – To młodzi ludzie, zwyczajni, ale gotowi uśmiechnąć się życzliwie do innego człowieka, wytrwale dążący do celu, nierzadko niezależnie od niesprzyjających okoliczności.

W skład komisji konkursowej weszli także: Kinga Wiśniewska, Wanda Agnieszka Jabłońska, Łukasz Łukaszewski, Marek Jurzyński, Magdalena Jasińska i Bartosz Kamiński.

Do lokalnego finału w Olsztynie trafiło sześcioro wolontariuszy indywidualnych oraz dwie grupy. Spośród nich jurorzy wybrali tę najlepszą – Julię Brdys, uczennicę maturalnej klasy IV Liceum Ogólnokształcącego.

18-latka działa wolontariacko już 7,5 roku. Jest laureatką szczebla okręgowego Olimpiady Geograficznej. Poza tym jest także uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie II stopnia. Angażowanie się w wolontariat przychodzi Julii bardzo naturalnie i doskonale łączy go z nauką, która znajduje się bardzo wysoko na jej liście priorytetów. Pomaganie innym jest dla niej potrzebą serca a nie chęcią „zaistnienia”.

Teraz przed Julią ogólnopolskie eliminacje konkursu. Te odbędą się on-line 7 kwietnia.

Trwające właśnie zmagania są XXVIII edycją Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Print Friendly, PDF & Email