„Narkotyki – wrogowie naszej młodości” – rusza projekt profilaktyki uzależnień

„Narkotyki – wrogowie naszej młodości” – rusza projekt profilaktyki uzależnień
Fot. Adminstrator

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu rozpoczyna realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych. W szkołach zostaną również przeprowadzone spotkania profilaktyczne z młodzieżą.

Adresatem działań programu są uczniowie klas 4-8 elbląskich szkół podstawowych. Celem programu jest edukowanie młodych ludzi oraz ich rodziny, ukazując negatywne skutki zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prezentujące zdrowy, aktywny styl życia, bez uzależnień. Wychowawcy i pedagodzy uzyskają wiedzę w obszarze profilaktyki uzależnień, min. na temat narzędzi dotyczących wdrażania profilaktyki podczas swojej pracy zawodowej. Podsumowaniem działań będzie przygotowanie spotu profilaktycznego ukierunkowanego na zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem szkodliwych środków psychoaktywnych.

– Zapraszamy nauczycieli i kadry pracujące z uczniami szkół podstawowych do udziału w szkoleniach profilaktycznych, a rodziców/opiekunów prawnych na warsztaty edukacyjne – zachęca Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Udział w szkoleniach i warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie. W razie pytań dotyczących udziału warto skontaktować się z Biurem Towarzystwa e-mailowo: tpdzo@o2.pl lub telefonicznie: 55 233 82 10.

Działania organizowane są w ramach projektu pn. „Narkotyki – wrogowie naszej młodości”. Zadanie, realizowane w okresie od 15.11-31.12. dofinansowano ze środków Gminy Miasta Elbląg.

TPD Elbląg
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email