„Narkotyki – wrogowie naszej młodości” – rusza projekt profilaktyki uzależnień

„Narkotyki – wrogowie naszej młodości” – rusza projekt profilaktyki uzależnień

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu rozpoczyna realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych.