Kraków: Polityka społeczna miasta w nowej strategii

Kraków: Polityka społeczna miasta w nowej strategii
Fot. Pixabay

Podczas sesji (31 sierpnia) radni jednogłośnie przyjęli „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Krakowa 2030”, która – jak zaznacza miasto – pozwoli przyczynić się do ochrony osób i grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków społecznych dla mieszkańców Krakowa będących w trudnej sytuacji.

W przygotowanym dokumencie strategicznym zostały wyszczególnione cztery najważniejsze obszary:

  • aktywna polityka na rzecz rodzin;
  • wsparcie skierowane dla seniorów;
  • integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem;
  • włączenie osób z niepełnosprawnościami.

– We wskazanych obszarach, w najbliższych latach będą zachodzić najważniejsze procesy zmian społeczno-demograficznych, które będą stanowić wyzwania dla polityki społecznej Krakowa – wskazuje Ratusz. – Przyjęte cele oraz działania mają przyczynić się do poprawy warunków życia krakowian, w szczególności osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a także będą narzędziem dającym możliwości do przezwyciężania trudności oraz do rozwoju mieszkańców, podnosząc jakość ich życia – czytamy na stronie internetowej miasta.

Przedstawionym działaniom ujętym w każdym z celów strategicznych zostały przypisane także ramy finansowe z wyszczególnieniem na kolejne lata aż do 2030 roku.

Z treścią „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Krakowa 2030” można zapoznać się TUTAJ – kliknij tu.

UM Kraków / oprac. red.
Print Friendly, PDF & Email