Gdynia: Zostań wolontariuszem w projekcie „Pora na Seniora!”

Gdynia: Zostań wolontariuszem w projekcie „Pora na Seniora!”
Fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Znasz się na nowych technologiach  potrafisz przekazać wiedzę o nich starszym osobom? Chcesz zdobyć doświadczenie i poznać ciekawych ludzi? Zostań mentorem w programie społecznym dla seniorów. Fundacja Gospodarcza poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” i pomagać starszym osobom np. w nauce obsługi komputera.

W ramach projektu wolontariusze będą mogli zaangażować się w tworzenie międzypokoleniowego systemu wzajemnej pomocy. Na młodych ochotników czeka wiele zadań. W zależności od umiejętności i zainteresowań będą oni mogli m.in. prowadzić indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów (częściowo w formie zdalnej), wspierać osoby starsze w zakresie obsługi nowych technologii, pomagać przy organizacji wydarzeń projektowych, np. spotkań integracyjnych dla seniorów czy seminarium końcowego, koordynować pracę innych wolontariuszy, a także pomagać w rekrutacji seniorów i w promocji projektu, np. poprzez: prowadzenie profilu na Facebooku, rejestrację wydarzeń realizowanych w ramach programu, tworzenie informacji prasowych, grafik czy materiałów audiowizualnych.

Projekt „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” ma na celu włączenie społeczne osób po 60. roku życia z Gdyni, przy współudziale młodych wolontariuszy, poprzez zbudowanie trwałego systemu współpracy społecznej seniorów, opartego o ich umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

– Seniorzy to kapitał każdego społeczeństwa. Dlatego w Gdyni od lat realizujemy aktywną politykę senioralną i wspieramy wszelkie inicjatywy, które pozwalają mieszkańcom w wieku 60+ w pełni cieszyć się życiem w naszym mieście i korzystać z bogatej oferty aktywności. Projekt Fundacji Gospodarczej to szansa nie tylko na aktywizację osób starszych. Warto podkreślić tutaj również jego aspekt międzypokoleniowy. Angażuje on zarówno seniorów, jak i młodych gdynian, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą z innymi. Międzypokoleniowa integracja to nieodzowny czynnik funkcjonowania szczęśliwego społeczeństwa. To inicjatywa godna uwagi – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Wolontariat w ramach projektu to okazja, żeby zdobyć cenne doświadczenie oraz poznać ciekawych ludzi. To także szansa, aby zobaczyć, jak wygląda praca w organizacji pozarządowej.

Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby zostać wolontariuszami, muszą wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie Fundacji Gospodarczej. Następnie należy go przesłać na adres mailowy: sekretariat@fungo.com.pl.

Zgłoszenia kandydatów zostaną przeanalizowane. Kryteria brane pod uwagę to: wysoki poziom motywacji, odpowiednia wiedza, umiejętności i doświadczenie kandydatów czy predyspozycje osobowościowe do pracy z senioram. Zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
Regulamin wolontariatu oraz dodatkowe informacje o projekcie są dostępne na stronie: http://fungo.com.pl/poranaseniora.html.

Projekt „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” realizowany jest przez Fundację Gospodarczą w okresie od 1.02.2021 r. do 28.02.2022 r. z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Print Friendly, PDF & Email