Dostępność po gdyńsku to życie bez barier – podsumowanie 2023 roku

Dostępność po gdyńsku to życie bez barier – podsumowanie 2023 roku
Fot. Iwona Wojdowska

Gdynia od lat inicjuje i wspiera działania kierowane do osób z niepełnosprawnościami, jak też ich otoczenia. To często innowacyjne rozwiązania, które w połączeniu z przyjazną infrastrukturą dają efekt synergii. Działania Wydziału Dostępności Urzędu Miasta kierowane są zarówno bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, jak i ich otoczenia. Oto – dla przypomnienia – najważniejsze projekty i przedsięwzięcia mijającego roku.

Zadaniem Wydziału Dostępności Urzędu Miasta jest też tworzenie przyjaznej infrastruktury w taki sposób, by osoba z niepełnosprawnością mogła swobodnie i niezależnie funkcjonować w środowisku społecznym.

Źródło: UM Gdynia

W 2023 roku przeprowadzono szkolenia dla: 

 • pracowników wszystkich jednostek podległych z tworzenia planu działania na rzecz poprawy dostępności w zakresie architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym i cyfrowym, 
 • pracowników Urzędu MiastaWydziału Inwestycji – z zakresu projektowania uniwersalnego i stosowania „Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni”
 • pracowników ZDiZ w Gdyni z zakresu projektowania uniwersalnego i stosowania „Standardów Dostępności dla miasta Gdyni” w odniesieniu do przestrzeni rekreacyjnych, jak i w odniesieniu do przestrzeni publicznych. 
Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Wydział Dostępności Urzędu Miasta poczuli perspektywę osób ze szczególnymi potrzebami podczas spaceru, poruszając się wyznaczoną trasą na wózku inwalidzkim czy idąc z przesłoniętymi oczami i laską osoby niewidomej. Fot. Wydział Dostępności UMG

Przeprowadzono również warsztaty szkoleniowe dla projektantów „Standardy dostępności w praktyce”. Szkolenie było podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną. Jego uczestnicy poczuli perspektywę osób ze szczególnymi potrzebami podczas spaceru, poruszając się wyznaczoną trasą na wózku inwalidzkim czy idąc z przesłoniętymi oczami i laską osoby niewidomej. Zakładając specjalny  kombinezon, służący do symulacji odczuć osoby starszej, przekonali się o trudnościach w poruszaniu się i wykonywaniu ruchów osób w podeszłym wieku. 

Audyty, szkolenia, konkursy, akcje uświadamiające 

W 2023 roku wykonano 2 audyty w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej dla placówek oświatowych: 

 • Szkoły Podstawowej nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni – ul. Majora Henryka Sucharskiego 10, 
 • Szkoły Podstawowej nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni – ul. Orłowska 27/33. 

,,Obsługa osoby z niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Gdyni” oraz „Zarządzanie różnorodnym zespołem. Osoba z niepełnosprawnością w administracji publicznej” – to tematy szkoleń, które przeprowadzono dla pracowników Urzędu Miasta. Z uwzględnieniem potrzeb osób z  niepełnosprawnościami przeprowadzono także szkolenie dla ratowników wodnych. 

Szkolenie z dostępności dla urzędników. Fot. Wydział Dostępności UMG

Gdynia bez barier – to nie tylko konkurs 

Po raz 23. zorganizowano konkurs „Gdynia bez barier”, którego ideą jest nagradzanie inicjatyw likwidujących przeszkody związane z niepełnosprawnością. Wyróżnia się w nim instytucje, firmy i ludzi, doceniając ich pracę na rzecz osób borykających się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W kolejnych edycjach konkursu nagradzano inwestycje niwelujące bariery architektoniczne, inicjatywy społeczne kształtujące zarówno pozytywny wizerunek tych osób, jak i uświadamiające ich potrzeby. 

Link do filmu dostępny TUTAJ.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:  

 • aktor Dawid Ogrodnik za stworzenie poruszających i przekonujących kreacji aktorskich m.in. w takich filmach jak: „Chce się żyć” reż. Maciej Pieprzyca, „Ostatnia rodzina” reż. Jan P. Matuszyński czy „Johnny” reż. Daniel Jaroszek, 
 • Dariusz Majorek – za szczególne zaangażowanie i niekonwencjonalne działania na rzecz równego traktowania i pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, 
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Elka School” za empatię i udowodnienie, że kierowcą samochodu może być każdy. Za konsekwentne zwiększanie mobilności i możliwości kierowcom z niepełnosprawnościami. 
Zdjęcie z gali XX edycji konkursu „Gdynia bez barier”. Na scenie Anna Dobkowska odbiera medal z rąk prezydenta Wojciecha Szczurka oraz Beaty Wachowiak-Zwarry, pełnomocniczki prezydenta miasta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością // fot. Dawid Linkowski

Rola psa w życiu osób z niepełnosprawnościami 

W sierpniu obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Psa Asystującego. Z tej okazji w Bibliotece Gdynia i pięciu gdyńskich przedszkolach (nr 16, 25, 24, 19 i 7) odbyły się spotkania dotyczące przełamywania stereotypów o osobach z niepełnosprawnością i psów asystujących, które towarzyszą im w codziennym życiu. 

Warsztaty w szkołach podstawowych, dotyczące dostępności i uwrażliwiające na tematykę osób z niepełnosprawnościami, miały na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat ich życia, zmianę sposobu ich postrzegania, rozbudzenie empatii przyczyniającej się do integracji, wypracowanie pozytywnych wzorów zachowania w stosunku do nich oraz psów asystujących. 

Na zdj. (od lewej) m.in. Marta Czachor z Wydziału Dostępności UMG i Agnieszka Wawrzyniak, naczelnik Wydziału Dostępności UMG. Fot. Wydział Dostępności UMG

Warsztaty prowadzone były przez Martę Czachor z Wydziału Dostępności Urzędu Miasta Gdyni i Delicję, jej psa asystującego. Ze swoim czworonożnym opiekunem towarzyszyła im również Agnieszka Kwolek ze Stowarzyszenia „Dogs for life”. 

Warto też dodać, że 3 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, odbyły się spotkania w gdyńskich przedszkolach nr 59 i 53. Dotyczyły one przełamywania stereotypów o osobach z niepełnosprawnością i psów asystujących, które towarzyszą im w codziennym życiu. 

Szkolenie z dostępności dla urzędników. Na zdj. m.in. prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek. Fot. Magda Śliżewska

Dostępność, integracja, przełamywanie barier 

Z najważniejszych przedsięwzięć Wydziału Dostępności w 2023 roku wymienić należy jeszcze m.in.: 

 • druk kalendarza na rok 2024, którego ideą jest uwrażliwienie społeczeństwa na osoby z niepełnosprawnością. Zdjęcia w kalendarzu przedstawiają te osoby w przestrzeni Gdyni, a kadry obalają stereotypy związane z ich postrzeganiem, 
 • wparcie finansowe przy realizacji książeczek „Florek został piratem” – kolejna edycja, 
 • warsztaty poświęcone potrzebom osób z niepełnosprawnościami dla Radnych Miasta Gdyni, 
 • szkolenia dla dzielnicowych policji – „Funkcjonariusz policji wobec osoby z niepełnosprawnością”, 
 • szkolenia dla kierowców ZKM pod hasłem „Obsługa pasażera z niepełnosprawnością w transporcie publicznym”,
  organizacja wyjazdu studyjnego Gdyńskiej Rady Rodziny z Niepełnosprawnością do Kilonii, którego celem było poszukiwanie doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań w zakresie wpierania osób z niepełnosprawnościami, 
 • w związku z trwającymi pracami nad kontynuacją programu kompleksowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Gdynia bez Barier”, prowadzono badania i analizę potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Na zdjęciu głównym: Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni wydał kalendarz uwrażliwiający społeczeństwo na osoby z niepełnosprawnością. Tym razem każdy miesiąc opatrzony został pięknymi fotografiami Iwony Wojdowskiej.
Print Friendly, PDF & Email