Czym jest dostępność? Dzielimy się wiedzą. Studenci z Wrocławia z wizytą #wGdyni

Czym jest dostępność? Dzielimy się wiedzą. Studenci z Wrocławia z wizytą #wGdyni
Fot. Wydział Dostępności UMG

Czym jest dostępność? Jak być wrażliwym i współdzielić świat z osobami ze szczególnymi potrzebami? O tym m.in. rozmawiali studenci Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego z Wrocławia, którzy odwiedzili Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni.

Czterdziestu studentów Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu przyjechało na spotkanie z Wydziałem Dostępności Urzędu Miasta Gdyni. Młodzi ludzie razem z dr Dominiką Zawadzką oraz dr. Rafałem Bugajem mieli okazję dowiedzieć się, czym jest dostępność, wrażliwość i spojrzeć na  życie z perspektywy osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Agnieszka Wawrzyniak, naczelnik Wydziału Dostępności UMG, opowiedziała gościom o działaniach polityki miasta względem osób z niepełnosprawnościami, założeniach Programu Operacyjnego „Gdynia bez barier”, który wyznacza kierunki działań by zwiększać dostępność w przestrzeni miasta w usługach, programach, projektach oraz podejmowanych inwestycjach. Gdynia konsekwentnie zmieniała się przez lata, wyznaczając standardy dostępności w mieście. Ponieważ od nich zależy aktywność i samodzielność mieszkańców – zarówno tych najmłodszych, w wieku aktywności zawodowej, jak i w wieku dojrzałym.

Studenci z Wrocławia obejrzeli prezentację o możliwości samodzielnego, niezależnego życia po doświadczeniu niepełnosprawności na każdym etapie życia, zarówno w aktywizacji społecznej, zawodowej i rehabilitacyjnej. Zwiedzili też najciekawsze rejony naszego miasta, w tym niedawno oddany do użytku Park Centralny. Przy jego projektowaniu i na każdym etapie realizacji były brane pod uwagę ustanowione standardy dostępności dla Gdyni oraz dostosowania dla osób z różnymi potrzebami. W parku zostały zaprojektowane strefy – dla seniorów, ogród sensoryczny, siłownia, skate park oraz miejsca odpoczynku i wyciszenia.

Po co studentom Terapii Zajęciowej taka wiedza?

– Terapia Zajęciowa to ciekawe i urozmaicone studia, które przygotowują do wykonywania trudnego i pełnego wyzwań zawodu. Kształcą studentów o szczególnej wrażliwości. Osoby, które wybierają ten kierunek studiów, mają bardzo ukierunkowane zainteresowania zawodowe – mówi dr Dominika Zawadzka.

Studenci Terapii Zajęciowej przyswajają wiedzę na temat ludzkiego ciała, umysłu, jego funkcjonowania. Także wtedy, gdy człowiek doświadcza niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej, na skutek choroby przewlekłej czy szeregu trudności wynikających z zawansowanego wieku. Studenci powinni mieć holistyczną wiedzę jak przywracać człowieka do aktywnego funkcjonowania w codziennym życiu w społeczeństwie oraz przygotowywać do podjęcia zatrudnienia. Dlatego wizyta studyjna w Gdyni była doskonałym środkiem do połączenia wiedzy teoretycznej z realiami codziennego życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Studenci mieli okazję zobaczyć, jak Gdynia radzi sobie z dostępnością, na co stawia i co jest ważne. Funkcjonalność Gdyni – aktywny udział mieszkańców w życiu codziennym, wspomaganie i aktywizowanie, uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb – to odpowiedź na aktualne potrzeby dzisiejszego mieszkańca oraz lokalnego rynku pracy.

Przyszli terapeuci, którzy będą zajmować się zawodowo terapią zajęciową, będą mieli bezpośredni kontakt z podopiecznymi. Dlatego ważne jest, aby posiadali wiedzę nie tylko w zakresie funkcjonowania człowieka, ale również w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej, rehabilitacyjnej poprzez nowoczesny sprzęt wspomagający, po przestrzeń, którą można zaprojektować w sposób uniwersalny i dostępny, aby w jak największym zakresie podnosić jakość niezależnego życia. Od pacjenta, podopiecznego po aktywnego uczestnika codziennego życia.

Print Friendly, PDF & Email