Region: Inwestycje w zdrowie

Region: Inwestycje w zdrowie

W czwartek marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał z dyrektorami pięciu szpitali z regionu kolejne umowy na dofinansowanie projektów związanych z rozwojem specjalistycznych usług.

Wszystkie inwestycje są związane z doposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Możliwa będzie także budowa, rozbudowa czy modernizacja w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Unijne finansowe wsparcie wpłynie zatem na poprawę jakości opieki i kompleksowość instytucji z regionu Warmii i Mazur. Pieniądze z podpisanych w czwartek umów trafią do dwóch szpitali wojewódzkich i trzech powiatowych.

– Służba zdrowia to priorytet w działaniach samorządu województwa, przeznaczamy na nią tyle środków z budżetu województwa i z programów unijnych, ile się tylko da – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Podnoszeniu jakości leczenia w szpitalach o znaczeniu wojewódzkim towarzyszą inwestycje w szpitalach powiatowych. Mieszkańcy muszą mieć dostęp do najlepszych usług medycznych w każdym zakątku Warmii i Mazur.

W Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia zostanie utworzony Warmińsko–Mazurski Ośrodek Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 5,1 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 4,2 mln zł. Więcej na ten temat przeczytać można TUTAJ

Dofinansowanie w wysokości ponad 9 mln zł dostał także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Za kwotę 10,8 mln zł zostanie przebudowany i zmodernizowany Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z zakupem sprzętu.

Nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna za kwotę ponad 2,9 mln zł (wartość dofinansowania ponad blisko 2,5 mln zł) trafi do Szpitala Mrągowskiego im Michała Kajki.

Inwestycja związana z przebudową i modernizacją starej bryły budynku z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymianą i zakupem sprzętu i aparatury medycznej to projekt spółki Olmedica w Olecku. Całkowita wartość tego projektu to blisko 5 mln zł, z czego prawie 3,9 mln zł wynosi dofinansowanie.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu za prawie 12,9 mln zł (ponad 2,7 mln zł dofinansowanie) rozbuduje, przebuduje i zmodernizuje blok operacyjny Centralnej Sterylizatornii oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zadania realizowane są w ramach osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Fot. warmia.mazury.pl

  Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17454