Niemal 19 mln zł na sport niepełnosprawnych

Niemal 19 mln zł na sport niepełnosprawnych

Jak co roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki w drugiej jego połowie ogłasza konkurs na dofinansowanie w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych. Podobnie było pod koniec 2018 roku. Nie dawno Ministerstwo opublikowało listę organizacji, którym przyznano dofinansowanie.

Urzędy pracy będą w Gdańsku świętować setne urodziny

Urzędy pracy będą w Gdańsku świętować setne urodziny

W celu ułatwienia wyszukiwania pracy (…) tworzą się państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami – dokładnie tymi słowami sprzed stu lat Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski powołał do życia publiczne służby zatrudnienia w Polsce. Od tego czasu urzędy pracy przeszły długą i niełatwą drogę, stając się miejscami otwartymi i nowoczesnymi, które biorą aktywny udział m.in. w kształtowaniu współczesnego rynku pracy, a także promowaniu przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego.

Choroby serca wciąż najgroźniejszym zabójcą Polaków

Choroby serca wciąż najgroźniejszym zabójcą Polaków

Rok 2018 był bardzo udany dla polskiej kardiologii. Rozpoczęliśmy na poziomie systemowym skoordynowane działania, których celem jest poprawa jakości leczenia pacjentów kardiologicznych i zmniejszenie śmiertelności spowodowanej chorobami układu sercowo-naczyniowego – mówi prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wśród wyzwań współczesnej kardiologii nadal priorytetem pozostaje profilaktyka i wdrażanie innowacyjnych procedur i technologii.

Koniec z odpłatnością w szpitalach dla rodziców lub opiekunów dzieci ze znaczną niepełnosprawnością

Koniec z odpłatnością w szpitalach dla rodziców lub opiekunów dzieci ze znaczną niepełnosprawnością

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który przyjęła Rada Ministrów wprowadza zakaz pobierania opłat – za pobyt w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – od rodziców lub opiekunów, przebywających z dzieckiem na oddziale albo osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

Od marca wypłaty z programu „Mama 4+"

Od marca wypłaty z programu „Mama 4+"

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.

Nasze emocje, nasza praca, nasze życie

Nasze emocje, nasza praca, nasze życie

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się wernisaż prac osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tym razem można oglądać prace z Brańska, Suwałk, Hajnówki oraz Mikołowa – Borowej Wsi.