Proekologiczni nagrodzeni

Proekologiczni nagrodzeni
Fot. pixabay.com

Tradycyjnie, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi Prezydent Miasta Elbląg – Pan Witold Wróblewski w dniu 22 kwietnia 2020 r. przyznał nagrody uczniom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami z zakresu ochrony środowiska w minionym – 2019 roku.

22 kwietnia został oficjalnie ustanowiony jako Dzień Ziemi 50 lat temu. Jest on obchodzony na całym świecie. Obchody okrągłej rocznicy były w tym roku szczególne, a ich hasło brzmiało ”Działamy na rzecz ochrony klimatu”.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, tegoroczni laureaci, nie mogli zostać uhonorowani osobiście, jednak Prezydent Miasta Elbląg – Pan Witold Wróblewski przesyła dziś wszystkim nagrodzonym gratulacje i słowa uznania.

Nagrody Prezydenta Miasta Elbląg za szczególne osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska otrzymują uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi osiągnieciami z zakresu ochrony środowiska w minionym roku, szczególnie angażując się w promowanie proekologicznych zachowań, biorąc aktywny udział w wielu ogólnopolskich inicjatywach, akcjach ekologicznych organizowanych przez nasze Miasto czy swoją szkołę, a przede wszystkim dając dobry przykład w swoim najbliższym otoczeniu.

Działania naszych tegorocznych laureatów przyczyniły się nie tylko do poprawy środowiska, ale przede wszystkim do podnoszenia świadomości ekologicznej ich samych, ich rówieśników, czy też ich rodzin i najbliższego otoczenia. Poprawna segregacja również nie jest dla nich obcym zagadnieniem. Dlatego ? Wielu z nich przyczyniło się do efektywnej zbiórki surowców wtórnych, mobilizując do tego swoją aktywną postawą innych. Niejednokrotnie reprezentowali swoje szkoły, a przez to i nasze Miasto w wielu konkurach dotyczących ekologii i ochrony środowiska, odnosząc przy tym znamienite sukcesy.

Stanowią doskonały wzór do naśladowania dla niejednego z nas, dysponując przy tym dużą wiedzą i świadomością, co tak naprawdę znaczy życie w zgodzie i w poszanowania natury.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Elbląg za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska w 2019r.

1.           Adam Grot – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego w Elblągu,

2.           Jan Romanowski – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Elblągu,

3.           Paulina Turulska – IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu,

4.           Alan Rynkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu,

5.           Martyna Róg – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu,

6.           Julia Chachowska-Hulanicka – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu,

7.           Michał Srebrnicki – Zespół Szkół Technicznych w Elblągu,

8.           Julia Kasperowicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu,

9.           Paweł Kłoczewiak – Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu,

10.         Karol Saczewa – Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu,

11.         Marika Kuriata – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu,

12.         Aleksandra Kidawa – Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu,

13.         Sławomir Urbaniak – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu,

14.         Adrian Lisowski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Elblągu,

15.         Daniel Dawid – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Elblągu,

16.         Jakub Piotrowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu,

17.         Kinga Belczewska – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu,

18.         Konrad Żuk – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu,

19.         Kinga Siółkowska – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu,

20.         Konrad Żyhałko – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu,

21.         Anna Doroszkiwicz – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu,

22.         Karolina Mrochem – Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,

23.         Maksymilian Pfeifer – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu,

24.         Weronika Szał – Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu.

Print Friendly, PDF & Email