Od marca emerytury w górę

Od marca emerytury w górę
Fot. pixabay.com

Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. – Najniższe świadczenia wzrosły aż o 100 zł, do 1200 zł. Chcieliśmy w ten sposób poprawić sytuację tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Waloryzacja świadczeń rentowo-emerytalnych ma miejsce co roku.

– Zmiana dotychczasowych zasad waloryzacji to duża korzyść dla emerytów i rencistów. I tak od 1 marca br. najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosły do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł. Świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrosły o 70 zł, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną o 3,56 proc. – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W 2020 r. wskaźnik ten wynosi 103,56 proc.

Podniesiony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wcześniej było to 1600 zł, a od 1 marca próg wzrósł do 1700 zł.

Oprac. Red.
Źródło: MRPiPS
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email