Nowy rok, wyższa pensja

Nowy rok, wyższa pensja

150 złotych – o tyle w 2019 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Tym samym pensja minimalna wyniesie 2250 złotych brutto. Nowy rok przyniesie również zmiany w minimalnych stawkach godzinowych.

– Cieszę się, że wraz z nowym rokiem minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa do 14,70 zł. To o 150 zł więcej niż w roku poprzednim i o 500 zł więcej w porównaniu z rokiem 2015 – podkreśla Elżbieta Rafalska,  minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy: w ubiegłym roku płaca minimalna wynosiła 2100 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa – 13,70.

– Mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, wynagrodzenia rosną. Wyższy niż w ostatnich dwóch latach wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę pozwoli zachować relację minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego – dodaje minister Elżbieta Rafalska.

Źródło: gov.pl/web/rodzina