Mediacje coraz bardziej popularne

Mediacje coraz bardziej popularne
Fot. Adminstrator

W środę w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się drugie posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów IV kadencji. W spotkaniu wziął udział także Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wśród członków rady są m.in. przedstawiciele sądów, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Notarialnej, Naczelnej Rady Adwokackiej i zawodowi mediatorzy. Podczas posiedzenia zajmowali się m.in. analizą danych dotyczących postępowań mediacyjnych w sądach rejonowych i okręgowych za I półrocze 2019 r.

A popularność postępowań mediacyjnych rośnie. W 2014 roku skierowano do mediacji 13 239 spraw, natomiast w 2018 roku liczba ta podwoiła się (26 810 spraw). W I połowie 2019 roku do mediacji skierowano 14 933 sprawy, zatem na koniec roku może być ich nawet 30 000.
Regularnie rośnie także odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich wpływających do sądów spraw, w których mediacja może być zastosowana. Wskaźnik mediacji wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat ponad dwukrotnie – z 0,50 proc. (2014 r.) do 1,18 proc. (I półrocze 2019 r.).

Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski przypomniał, że do zadań Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów należy promowanie działań służących rozwojowi skutecznych metod mediacji, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz propagowanie zasad dotyczących pracy mediatora i postępowania mediacyjnego oraz standardów szkolenia mediatorów.

Podczas posiedzenia zajmowano się także wypracowaniem kierunków działań Rady na najbliższe miesiące. Jest wśród nich przygotowanie i rozpowszechnienie aktualnych materiałów informacyjnych dotyczących mediacji. – Liczę na Państwa wsparcie i zaangażowanie – stwierdził Marcin Romanowski.

Wiceminister Sprawiedliwości zwrócił również uwagę na zaangażowanie członków Społecznej Rady w organizację Międzynarodowego Dnia Mediacji (przypada w październiku) i Tygodnia Mediacji, które z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością. To także dzięki nim dochodzi do ugody w wielu sporach, a sąd – zamiast rozstrzygać spory przez wiele miesięcy lub nawet lat – zatwierdza jedynie ugodę, na którą strony się zgadzają. To także tańsza metoda rozstrzygania sporów.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email