Kwidzyn: 500 plus dla niepełnosprawnych - koniec wypłat

Kwidzyn: 500 plus dla niepełnosprawnych - koniec wypłat
Fot. Rafał Sułek

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie przypomina iż dobiega końca wypłacanie środków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ubiegłym roku, po wprowadzeniu obostrzeń związanych z drugą falą koronawirusa, zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania przez osoby niepełnosprawne wniosków do 6 listopada 2020 roku oraz wydłużył z 3 do 5 miesięcy okres, na jaki może być przyznane świadczenie. Pod koniec grudnia środki z PFRON zaczęły wpływać na konta wnioskodawców.

Wsparcie przysługuje między innymi uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej (z wyjątkiem uczestników, którzy są mieszkańcami domów pomocy społecznej), uczestnikom środowiskowych domów samopomocy, podopiecznym dziennych domów pomocy społecznej oraz placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu w powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres przyznania świadczenia nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych, następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Źródło: powiatkwidzynski.pl
Print Friendly, PDF & Email