Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych już 29 kwietnia!

Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych już 29 kwietnia!

Doroczna Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych odbędzie się 29 kwietnia, w godz. 16.00 – 18.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Konferencja będzie miała charakter sprawozdawczo- wyborczy, zostanie wybrana nowa Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych na lata 2010 – 2013.

Program spotkania:
1. Sprawozdanie z działalności Rady w latach 2007-2010 oraz dyskusja na temat sytuacji sektora organizacji pozarządowych w Elblągu.
2. Prezentacja sylwetek kandydatów do Rady na kadencję 2010-2013
3. Wybory do Rady.
4. Prezentacja najważniejszych zapisów znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie Konferencji.

W kwietniu br. kończy się trzyletnia kadencja Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Zgodnie ze statutem  wybory Rady kolejnej kadencji odbywają się w ramach Konferencji Plenarnej Elbląskich Organizacji Pozarządowych.

W celu sprawniejszego dokonania wyborów  prosimy  osoby zainteresowane kandydowaniem do Rady o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na adres Rady do dnia 22 kwietnia br. (czwartek) drogą mailową (biuro@cop.elblag.pl) bądź osobiście. Zawartość ankiety będzie udostępniona na stronie www.cop.elblag.pl dla prezentacji sylwetek kandydatów do Rady.

Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych jest organem kolegialnym, powołanym dla reprezentacji interesów ogółu elbląskich organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych, przedstawicieli biznesu i innych partnerów społecznych, działających na rzecz oraz we współpracy  z podmiotami trzeciego sektora. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, dzieląc swój czas pomiędzy prace w macierzystych organizacjach  i aktywność w ramach Rady.

Uwaga!
Warunkiem przystąpienia do kandydowania do REOP jest posiadanie pisemnej rekomendacji do kandydowania od zarządu swojej macierzystej organizacji. Rekomendacja musi być dostarczona do Rady, najpóźniej w dniu wyborów.

Ankieta dla kandydatów do REOP i regulamin REOP – do pobrania na stronie:
http://www.cop.elblag.pl/?page=articles&cat=1&ShowOne=992
  COP Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5303