Inauguracja spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacji

Inauguracja spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacji

W ostatnim czasie odbyły się pierwsze spotkania partnerskich zespołów kooperacji powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego – grup eksperckich powołanych w ramach projektu „kooperacja-efektywna i skuteczna”.

Powstały one w drugim etapie projektu (II kamieniu milowym) z przekształcenia wcześniej działających Powiatowych Grup Refleksyjnych. W latach 2019-2020 przewidziano dziewięć takich dwudniowych spotkań.

Na pierwszych spotkaniach grup zaprezentowano model kooperacji międzyinstytucjonalnej wypracowany w I kamieniu milowym. Ponadto eksperci pracowali nad utworzeniem kart kosztów zaniechania w poszczególnych obszarach problemowych takich jak m in. przemoc w rodzinie, problemy opiekuńczo-wychowawcze czy bezdomność.

Wyniki pracy ekspertów w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji posłużą w procesie wdrażania pilotażu modelu kooperacji.

Źródło: warmia.mazury.pl
Fot. pixabay.com