Gdynia: Ty w internecie - skorzystaj ze szkoleń

Gdynia: Ty w internecie - skorzystaj ze szkoleń

Rusza program „Ja w Internecie” – to bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych. W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy Gdyni, którzy ukończyli 25 rok życia. W szczególności osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz seniorzy.

W ramach projektu realizowanych będzie 5 modułów: „Rodzic w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” oraz „Kultura w sieci”. Każdy uczestnik może wziąć udział w 1 module szkoleniowym, który trwa 12 godzin zegarowych.

Szczegółowy opis tematów szkoleń jest dostępny pod linkiem: jawinternecie.edu.pl/szkolenia.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 marca do 10 czerwca. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy czytelnie wypełnić i podpisać formularz rekrutacyjny oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, ul. Śląska 35-37, pokój C 100) bądź w Dziale Marketingu i Promocji Literatury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni (ul. Biskupa Konstantego Dominika 17).

Zgłoszenie w formie skanu podpisanych dokumentów można również przesłać drogą elektroniczną na adres a.lawniczak@gdynia.pl lub z.gajewska@bibliotekagdynia.pl.

Program jest finansowany i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.