Gdynia: Doświadczeni w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi

Gdynia: Doświadczeni w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi
Fot. materiały OPiTU

W dniach 20–22 października odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”. W konferencji wzięła udział Katarzyna Wiśniewska – dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Tematem jej wystąpienia były problemy z leczeniem pacjentów kierowanych przez sądy z orzeczonym środkiem zabezpieczającym w postaci terapii uzależnień.

Dyrektor przedstawiła m.in. działania podjęte przez Ośrodek oraz Gdynię, które miały na celu poszukiwanie rozwiązań tego bardzo trudnego problemu na poziomie systemowym.

– Działalność Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni jest niezwykle ważna dla zdrowia gdynian. To miejsce, w którym w sposób kompleksowy leczy się wszystkie rodzaje uzależnień oraz problemy rodzin uzależnionych. Pomoc uzyskają tam również osoby współuzależnione, dorosłe dzieci osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczające przemocy w rodzinach z problemem uzależnień – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień od ponad 20 lat udziela pomocy osobom mającym problemy z uzależnieniami oraz członkom ich rodzin. W związku z obecną sytuacją epidemiczną Ośrodek prowadzi działania lecznicze i profilaktyczne również w formie online. W ramach kompleksowego wsparcia psychologicznego powstała niedawno internetowa Gdyńska Poradnia Uzależnień i Zachowań Ryzykownych „Poradzimy”. Jest ona odpowiedzią na potrzebę działań adresowanych do osób z obszaru ryzyka uzależnień. Z racji pojawienia się COVID-19 wsparcie obejmuje szczególnie wszystkich tych, którzy odczuwają lęk, niepokój w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Internetowa poradnia to oferta skierowana do dzieci i młodzieży, ale także dorosłych i profesjonalistów.

Wysoki poziom usług medycznych, terapeutycznych i profilaktycznych potwierdza m. in. certyfikat ISO oraz przede wszystkim zaufanie, jakim obdarzają Ośrodek pacjenci i pozostałe osoby korzystające z pomocy.

Jak skontaktować się z OPiTU?

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. M. Reja 2a, 81-441 Gdynia
tel/fax: 58 621 61 35
e-mail: opitu@opitu.pl

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
ul. M. Reja 2a, 81-441 Gdynia
tel/fax: 58 621 61 35
e-mail: akrupa@opitu.pl
pon.-czwartek: w godz. od 7.30 do 19.30
piątek: w godz. od 7:30 do 15.00

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. M. Reja 2a
81-441 Gdynia
t/fax: 58 621 61 35
e-mail: pszypiorowski@opitu.pl
pon.-piątek w godz. 8.00 – 15.00

Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia
tel/fax: 58 620 88 88
e-mail: narko@opitu.pl

Agnieszka Nadratowska – Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień
e-mail: anadratowska@opitu.pl
pon.-czwartek w godz. od 7.30 do 19.00
piatek w godz. od 7:30 do 15.00

Dział Profilaktyki
ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia
tel: 537 137 217
e-mail: profilaktyka@opitu.pl
pon. w godz. od 8.30 do 16.00
wtorek – piątek w godz. od 8:30 do 14.00

Print Friendly, PDF & Email