Gdańsk: Od stycznia bezpłatna pomoc prawna dla gdańszczan

Gdańsk: Od stycznia bezpłatna pomoc prawna dla gdańszczan

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłanych porad prawnych, świadczonych m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów. Od 2018 roku taką pomoc otrzymać można aż w 19 punktach w mieście.

W 9 punktach prowadzonych przez gdański MOPR i 10 prowadzonych przez organizacje pozarządowe osoby uprawnione mogą dowiedzieć się o obowiązujących przepisach, przysługujących im prawach i obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych czy prawa pracy, bezpieczeństwa itd. Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania problemu. Z bezpłatnego wsparcia skorzystać mogą gdańszczanie, którzy spełniają jeden z warunków:

– mają ważną Kartą Dużej Rodziny

– którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę przyznano świadczenie z pomocy społecznej (i jednocześnie nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia)

– nie ukończyły 26 lat albo mają powyżej 65 lat

– posiadają ważną legitymację weterana i weterana poszkodowanego

– kombatanci oraz będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

– poniosły straty lub są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy, awarii technicznej

– kobiety w ciąży.

Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z bezpłatnych porad, podczas wizyty winni wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem. Kwestię korzystania z nieodpłatnych porad prawnych reguluje ustawa z 5 sierpnia 2015 roku.

– To dobra, kompleksowa usługa, po którą warto sięgać, jeśli tylko spełnia się ustawowe kryteria – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Staramy się, aby dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego był dla mieszkańców łatwy i jak najszerszy.   

Bezpłatne porady w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2018 roku:

w 9 punktach przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni. Pomoc w punktach MOPR można uzyskać w dni powszednie, w godz. 8. 30 – 17 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58 342 31 88.

10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych w Gdańsku przez organizacje pozarządowe:

1. Regionalne Centrum Informacji, ul. Grunwaldzka 5

pon. godz. 10 – 14, wt. 15.30 – 19.30, śr. 8.30 – 12.30, czw. i pt. 10 – 14

2. Instytut Metropolitalny, ul. Opata Rybińskiego 10

pon. godz. 9 – 13, wt. 14 – 18, śr. 8 – 12, czw. i pt. 10 –14

3. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4

pon. i wt. godz. 15 – 19, śr.  11.30 – 15.30, czw. i pt. 15 – 19

4. Regionalne Centrum Informacji, ul. Gościnna 10

pon. godz. 16 – 20, wt. 8.30 – 12.30, śr. 13 – 17, czw. i pt. 15 – 19

5. Teneo, ul. Jagiellońska 11

pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. 13 – 17, czw. i pt. 8–13

6. Dogma, ul. Północna 5

pon. 15 – 19, wt. 9 – 13, śr., czw. i pt. 15 – 19

7. FOSA, ul. Kisielewskiego 12

pon. i wt. godz.  13.45 – 17.45, śr. 8.30 – 12.30, czw. 9.15 – 13.15, pt. 13.45 – 17.45

8. Teneo, ul. Jaśkowa Dolina 105

pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. i czw. 8 – 12, pt. 8 – 13 9. Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40

dni powszednie godz. 8.30  –12.30

10. FOSA, ul. Reduta Wyskok 2

pon. i wt. godz. 9 – 13, śr. 13.15 – 17.15, czw. 14 – 18, pt. 9 – 13.

  Sylwia Ressel Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17257