ZUS: Pierwsze „trzynastki” przed Wielkanocą

ZUS: Pierwsze „trzynastki” przed Wielkanocą
Fot. Pixabay

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty tzw. trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. To oznacza, że pierwsze „trzynastki” trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą. Nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS przeprowadzi procedurę z urzędu.

Dodatkowe świadczenie roczne przysługuje wszystkim, którzy na 31 marca będą mieli prawo do wypłaty emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego. Dotyczy to więc uprawionych do emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej czy renty rodzinnej. „Trzynastkę” dostaną też osoby, które mają prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia czy zasiłku przedemerytalnego.

„Trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury, która obowiązuje od 1 marca. W tym roku to 1780,96 zł brutto. Świadczenie nie podlega potrąceniom i egzekucjom, nie jest też wliczane do limitu dochodu.

Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenia w maju. Jeżeli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaci świadczenia wcześniej. Jeśli np. termin płatności emerytury lub renty to 1 kwietnia, a w tym roku jest to poniedziałek wielkanocny, to uprawniony otrzyma pieniądze wraz z „trzynastką” jeszcze przed tą datą. Kolejne terminy to 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 kwietnia. Osoby, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne 1 maja, dostaną dodatkowe środki jeszcze przed „majówką”.

Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego
Print Friendly, PDF & Email