ZUS: Nie nadużywamy umów o dzieło

ZUS: Nie nadużywamy umów o dzieło
Fot. pixabay.com

W pierwszym półroczu 2023 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiły informacje o blisko 851 tys. zawartych umowach o dzieło. To nieco więcej niż zgłaszano w analogicznych okresach w latach 2021-2022. Informacje przekazało 51,3 tys. podmiotów, z których 98 proc. to płatnicy składek.

Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło wprowadzono w 2021 r. Zobowiązani przekazują informację na formularzu RUD. Wpisują do niego dane swoje oraz wykonawcy, a także datę rozpoczęcia i zakończenia umowy oraz jej przedmiot. Formularz można wypełnić  i złożyć w elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) ZUS lub w formie papierowej.

Najwięcej umów o dzieło w przeliczeniu na 10 tys. płatników składek zawarto w województwie śląskim (8,2 tys.), a najmniej w warmińsko-mazurskim (0,9 tys.). Na Pomorzu było ich ponad 2,5 tys. Zgłosiło je 244 na każde 10 tys. pomorskich płatników składek. Wykonawców umów było 179 na każde 10 tys. ubezpieczonych z Pomorza. Najczęściej pracowali w branżach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (23 proc.), przetwórstwo przemysłowe (11 proc.) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (8 proc.).

Wzrost liczby formularzy w 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 56 tys., a w stosunku do I półrocza 2021 r.  – 152 tys.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. umowy o dzieło zgłosiło 51,3 tys. podmiotów. W pierwszym półroczu 2023 r. częściej zgłaszane były umowy o dzieło zawierane z mężczyznami, którzy stanowili prawie 53 proc. wykonawców. Co czwarty wykonawca to osoba w wieku 30-39 lat, a umowy najczęściej zawierane były na jeden oraz osiem dni.

Liczba cudzoziemców wykazana w formularzach RUD wyniosła prawie 13 tys. To prawie 6 proc. wszystkich wykonawców. Natomiast liczba umów zawartych z nimi wyniosła ponad 29 tys., co stanowi 3,46 proc. Najczęściej podpisywano je z obywatelami Ukrainy (43,64 proc.), Białorusi ( 21,96 proc.) i Niemiec (3,08 proc).

Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim na PUE ZUS. W ten sposób przekazano blisko 90 proc. z nich.

Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński
Print Friendly, PDF & Email