ZUS łatwo dostępny

ZUS łatwo dostępny
Fot. RS

Brak barier architektonicznych, nowoczesne, klimatyzowane sale obsługi klientów, pętle indukcyjne, oznakowanie w języku Braille’a oraz rozbudowany system obsługi elektronicznej to udogodnienia, które sprawiają, że ZUS jest jednym najnowocześniejszych urzędów w Polsce.

Wejścia do sal obsługi pozbawione są barier architektonicznych. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, dzięki czemu osoby na wózkach nie mają najmniejszego problemu z dostaniem się do środka. Obiekty są monitorowane, a przeszklenia oklejone po to, żeby osoby niedowidzące mogły bezpiecznie poruszać na terenie ZUS.

– Wysoka, jakość naszych usług i dostępność sal obsługi klientów dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami, są naszym priorytetem, dlatego równolegle rozwijamy nowe technologie i cyfryzację usług oraz intensywnie modernizujemy nasze budynki i usuwamy istniejące bariery architektoniczne – mówi Mariusz jedynak wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Stawiamy mocno na rozwiązania online na cyfryzację urzędu i nowoczesne technologie, ale nie rezygnujemy z tradycyjnej obsługi naszych klientów i nie zapominamy o naszych pracownikach starając się maksymalnie poprawiać ich warunki pracy – dodaje.

– My już dawno postawiliśmy na wprowadzenie zmian, które umożliwiają kontakt z nami wszystkim naszym klientom, również tym z niepełnosprawnościami – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Przed naszymi budynkami wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami a w budynkach drzwi otwierają się automatycznie – wyjaśnia.

Według rzeczniczki, standardem w ZUS są pętle indukcyjne, czyli system wspomagania słuchu osób niedosłyszących, który umożliwia odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. Osoby niedowidzące mają do dyspozycji tyflomapy oraz oznakowanie w języku Braille’a.

– Od wielu lat w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są eksperci posługujący się językiem migowym, którzy pomagają osobom niesłyszącym w załatwianiu swoich spraw. Osoby niesłyszące mogą samodzielnie załatwiać sprawy w ZUS bez konieczności wychodzenia z domu. Żeby umówić się na wideorozmowę w języku migowym PJM wystarczy mieć komputer z kamerą i mikrofonem lub smartfon – wyjaśnia Kowalska-Matis.

E-wizyta, czyli wideorozmowa z ekspertem ZUS, nie jest nowością. ZUS uruchomił taką usługę już w październiku 2020 r. Kolejnym udogodnieniem było wprowadzenie możliwości porozmawiania w jej trakcie w języku migowym.

Rzeczniczka zapewnia, że w każdej placówce ZUS zostały zbudowane specjalnie podjazdy dla osób niepełnosprawnych a szklane drzwi zostały dodatkowo oznaczone jaskrawymi kolorami. Wejścia do sali obsługi klientów, sale obsługi oraz węzły sanitarne są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Ustawione urządzenia takie jak na przykład meble, dzwonki, automaty kolejkowe umieszczone są na odpowiedniej wysokości, tak, aby osoby na wózkach mogły z nich korzystać. W budynkach Zakładu windy są na tyle duże, że mogą spokojnie korzystać osoby z niepełnosprawnościami. W oddziałach ZUS osoby niesłyszące korzystają z bezpłatnej pomocy wideo-tłumacza języka migowego a dla osób słabowidzących przygotowana jest specjalna kontrastowa wersja tekstowa, ułatwiająca im korzystanie ze strony internetowej Zakładu.

– Nasi eksperci regularnie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności związane z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy też rodziców z wózkami – dodaje Kowalska-Matis.

Wrocławski Oddział ZUS w ostatnich latach angażował się w rozwój ułatwień dla klientów, które opierają się na komunikacji elektronicznej, co szczególnie ważne jest dla osób z niepełnosprawnościami czy wykluczonych komunikacyjnie. Wrocław jest na czele oddziałów ZUS w kraju pod względem liczby użytkowników Platformy Usług Elektronicznych. To za pośrednictwem PUE, bez wychodzenia z domu, można składać wnioski i uzyskiwać zaświadczenia.

– Złożenie elektronicznego wniosku o emeryturę jest naprawdę proste – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

ZUS zapewnia dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz dostępność informacyjno-komunikacyjną. Osoby starsze i takie, które wymagają szczególnej opieki mogą skorzystać z e-wizyty w obecności członka rodziny, opiekuna faktycznego lub prawnego.

Zdaniem rzeczniczki wiele instytucji państwowych wzoruje się na rozwiązaniach informatycznych wprowadzonych przez ZUS w celu przeniesienia możliwie dużej części obsługi klienta do Internetu.

W ramach popularyzacji rozwiązań służących zwiększeniu dostępności placówek administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konferencję na temat wdrażania i monitorowania dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, której celem jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018–2025.
Konferencja odbędzie się 5 września w godzinach 9.30 – 14.30 w Oddziale ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11.

Prawie wszystko można już załatwić w ZUS przez Internet

Z możliwości załatwiania swoich spraw przez Internet skorzystało do tej pory 325 tys. osób. Aby skorzystać z e-wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji – wystarczy mieć dostęp do Internetu i sprzęt wyposażony w kamerę i mikrofon, np. smartfon, tablet czy komputer. Przez Internet można zadać pytanie, złożyć wniosek czy sprawdzić stan swoich składek na koncie emerytalnym. Online można się także dowiedzieć czy ZUS przyznał rodzicom 500+ i kiedy będą wypłacane pieniądze.

Jak spotkać się z ekspertem ZUS?

Z ekspertem ZUS można się także spotkać online podczas wideowizyt. Wystarczy wejść na stronę https://www.zus.pl/e-wizyta i wybrać placówkę ZUS, do której klient należy lub tą, w której ma sprawę do załatwienia w przypadku rent lub emerytur z zagranicy.

W czasie rozmowy można np. ustalić warunki układu ratalnego, założyć indywidualne konto na platformie internetowej ZUS, zmienić numer bankowego konta, skorygować błędy lub po prostu dowiedzieć się na jakiem etapie jest załatwienie sprawy.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny.

Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient ma pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

Print Friendly, PDF & Email