Zmarł Marek Plura

Zmarł Marek Plura
Fot. plura.pl

W wieku 52 lat zmarł Senator RP Marek Plura. Miał 52 lata. Działał na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od urodzenia chorował na postępujący zanik mięśni i poruszał się wyłącznie na wózku elektrycznym.

Urodził się 18 lipca 1970 r. w Raciborzu. Był absolwentem Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, z tytułem magistra pedagogiki. Był psychoterapeutą. Pracował w Ośrodku Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych SPES jako pracownik socjalny oraz w Ośrodku Rewalidacyjnym „Akcent” jako pedagog.  

Założył Stowarzyszenie Dobry Dom, był prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, a także przewodniczącym rady programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Pełnił funkcję zastępcy skarbnika Międzynarodowego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych i wicedyrektora Very Special Arts Poland.

W 2002 r. zainicjował Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek, promujący aktywność kobiet z niepełnosprawnościami.

W roku 2006 Marek Plura został radnym Rady Miasta Katowice, był przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych, zaś w roku 2007 siłą 10 528 głosów wybrano go na posła na Sejm RP VI kadencji. Jesienią roku 2011 ponownie został wybrany do Sejmu RP. Tym razem zagłosowało na niego 22 795 osób. W czasie obu kadencji był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych. Prowadził również Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę ds. Autyzmu.

Był posłem sprawozdawcą licznych ustaw i uchwał min. o języka migowego, równouprawnienia osób niepełnosprawnych oraz wsparcia ich życiowej aktywności, a także poprawy systemu edukacji i zabezpieczenia społecznego, które łącznie przyczyniły się do ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Poseł Marek Plura wiele zaangażowania włożył w inicjatywy mające na celu objecie ochroną prawną śląskiej mowy i etniczności. Dwukrotnie był autorem poselskich projektów zakładających wprowadzenie regionalnego języka śląskiego do ustawy o mniejszości narodowych i etnicznych. Był też autorem obywatelskiego projektu wprowadzenia do tej ustawy etnicznej mniejszości śląskiej; zainicjował także zbiórkę podpisów pod tym projektem, która w roku 2014 pozwoliła na jego wniesienie pod obrady Sejmu.

W wyborach europejskich w 2014 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Został uhonorowany tytułem MEP Awards 2019 dla najlepszego europosła w kategorii: zatrudnienie, polityka społeczna i regionalna.

Był oddany Śląskowi jako członek Związku Górnośląskiego, Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Stowarzyszenia Dobry Dom, Fundacji Teatru Grodzkiego, był także członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Odznaczony Orderem Uśmiechu, laureat konkursu Człowiek bez barier oraz Lodołamacze.

Źródło: senat.gov.pl, plura.pl
Print Friendly, PDF & Email