Wyniki edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO

Wyniki edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO
Fot. NIW

Narodowy Instytut Wolności opublikował wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Dofinansowano 204 wnioski na 1997 złożonych.

Jak czytamy na stronie Narodowego Instytutu Wolności, w ramach konkursu złożonych zostało 1997 ofert, natomiast do dofinansowania zakwalifikowane zostały 204 najwyżej ocenione oferty.

W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2024 NOWEFIO organizacje złożyły 1997 ofert. Do dofinansowania zakwalifikowane zostały 204 oferty, w tym:

  • w Priorytecie 2 – 117 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 103;
  • w Priorytecie 3 – 45 najwyżej ocenione oferty – do progu punktowego A 96,5;
  • w Priorytecie 4 – 42 najwyżej ocenione oferty – do progu punktowego A 93.

W Priorytecie 4, w celu wykorzystania środków dostępnych w ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach pomiędzy latami, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu, zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

Wyniki poznać można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email