Wnioski o Nagrody Prezydenta Elbląga

Wnioski o Nagrody Prezydenta Elbląga
Fot. UM Elbląg

Wzorem lat ubiegłych Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Nagrody Prezydenta Elbląga.

Nagroda Prezydenta Elbląga – indywidualna lub grupowa – stanowi wyraz uznania za szczególne działania podejmowane na rzecz Elbląga i jego mieszkańców.  

Przyznawana jest za okres mijającego roku kalendarzowego lub za całokształt działalności w jednej z kategorii: 

  • przedsiębiorczość i innowacje;
  • działalność oświatowa i naukowa;
  • ochrona zdrowia;
  • kultura i sztuka;
  • sport i turystyka;
  • działalność ekologiczna;
  • działalność społeczna
  • oraz kategoria inne.

Szczegółowy regulamin określający tryb i zasady przyznawania Nagrody Prezydenta Elbląga oraz wzór wniosku dostępne są  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu TUTAJ.

Więcej informacji można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 34 65 lub drogą mailową pod adresem: dpkit@umelblag.pl.

Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Departamencie Promocji, Kultury i Turystyki przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu  oraz przesłać drogą elektroniczną w formacie do edycji na adres: dpkit@umelblag.pl w terminie do 15 listopada 2022 r.

Organizatorzy czekają na propozycje osób/instytucji, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju naszego miasta.

Mat. prasowe
Print Friendly, PDF & Email