Tacy sami, czyli o EFF „Integracja Ty i Ja”

Tacy sami, czyli o EFF „Integracja Ty i Ja”

Twórcy – poprzez sztukę w wielu dziedzinach, głównie filmową – prezentują życie osób z niepełnosprawnościami, ich codzienność, sukcesy i problemy. Festiwalowe wydarzenia integrują, ale i przyczyniają się do oswajania niepełnosprawności wśród osób pełnosprawnych.