Świętokrzyskie: Dodatkowe 4 mln zł na pomoc firmom, które ucierpiały w trakcie pandemii

Świętokrzyskie: Dodatkowe 4 mln zł na pomoc firmom, które ucierpiały w trakcie pandemii
Fot. Pixabay

Dodatkowe 4 mln zł przeznaczył samorząd woj. świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na pomoc przedsiębiorstwom, które ucierpiały w trakcie pandemii koronawirusa. Nabór wniosków planowany jest na 30 września tego roku.

Pod koniec września zostanie ogłoszony drugi nabór na dotacje na kapitał obrotowy firm, które ucierpiały podczas pandemii. Pierwszy został ogłoszony 28 lipca, ale z powodu awarii serwera został powtórzony 19 sierpnia. Na pomoc firmom samorząd województwa przeznaczył wówczas 40 mln zł.

– Ten nabór, w którym wnioski złożyło ponad 14 tys. przedsiębiorców pokazał nam, że skala wpływu pandemii na świętokrzyskie przedsiębiorstwa jest większa niż przypuszczaliśmy – przyznał podczas wtorkowej konferencji prasowej dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Jacek Sułek.

– Do oceny przyjęliśmy około 2 tys. wniosków, z czego połowa to lista główna, a połowa lista rezerwowa. Już teraz wiemy, że około 20 proc. wniosków zostanie odrzuconych. Liczymy, że dotacje otrzyma około 1 tys. – 1,1 tys. przedsiębiorstw. Ostateczną wartość poznamy jednak dopiero po przeprowadzeniu drugiego naboru – powiedział Sułek.

W drugim naborze do rozdysponowania będzie 4 mln zł. Pieniądze będą przyznawane przedsiębiorstwom, które nadal mają problemy z powrotem do normalnej działalności. W odróżnieniu od pierwszego naboru zmieniono sposób oceny wniosków.

– Nie będzie się liczył termin składania wniosków. O dotację będą mogły ubiegać się firmy, które w okresie trzech dowolnie wybranych miesięcy od maja do sierpnia zanotowały spadki dochodów ze sprzedaży w porównaniu do tych samych miesięcy 2019 roku, co najmniej o 30 proc. – poinformował Sułek.

Średnia wartość wnioskowanej dotacji musi być co najmniej równa wartościom przychodów z danego miesiąca zeszłego roku. – Chcemy wykluczyć firmy, a tak było w pierwszym naborze, które wykazywały przychody na poziomie 500 zł, w tym roku zero, więc 100 proc. spadku. A wnioskowały o dotację 7,5 tys. zł na miesiąc. To budziło nasze wątpliwości. Więc teraz firma będzie musiała wykazać przychody ze sprzedaży w poprzednim roku na poziomie co najmniej 7,5 tys. zł – zaznaczył dyrektor.

– Jeżeli wpłynie więcej wniosków, niż mamy środków do dyspozycji, zastosujemy dodatkowe kryterium. Będzie ułożona lista rankingowa według kryterium średniomiesięcznego spadku przychodów. Bierzemy trzy miesiące spadku, wyciągamy średnią. W pierwszej kolejności dofinansujemy te firmy, które miały największe spadki przychodów – dodał Sułek.

Od 1 do 12 października tego roku planowany jest także nabór, w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, będą mogli ubiegać się o vouchery na zakup usługi doradczej.

– Ta forma wsparcia ma na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu pandemii COVID-19 i dotyczy m.in. utrzymania firmy na rynku lub ochrony miejsc pracy – wyjaśnił dyrektor.

Przykładowe usługi, na które można przeznaczyć vouchery to: wsparcie prawne dotyczące uprawień wprowadzonych przepisami związanymi z pandemią, doradztwo w zakresie wdrożenia działań mających na celu pokrycie luki finansowej, utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa czy opracowanie naprawczych strategii, pozwalających na powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym, wywołanym epidemią. Alokacja przeznaczona na nabór to 1 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania jednego vouchera – 25 tys. zł.

Jednym z elementów Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego dla firm są udzielane, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pożyczki płynnościowe oraz inwestycyjno-obrotowe. – Zainteresowanie tą formą wsparcia, po którą można sięgnąć do końca tego roku, jest ogromne – nie ukrywał marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Kolejnym z działań, które mają ożywić świętokrzyską gospodarkę, będzie medialna kampania promocyjna branż należących do inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

– Chodzi tu o branżę związaną z turystyką zdrowotną i prozdrowotną, która w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 została najbardziej dotknięta – podkreślił prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak.

Promocja będzie ukierunkowana na pokazanie atrakcyjności regionu pod kątem istniejących tu obiektów sanatoryjnych oraz miejscowości uzdrowiskowych, usług prozdrowotnych, atrakcji turystycznych dla dzieci, atrakcji historycznych regionu, bazy noclegowo-hotelowej oraz różnych form turystyki aktywnej i biznesowej. Działania związane z przygotowaniem tej kampanii zaplanowano na drugą połowę września.

Janusz Majewski
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email