Sto lat… i świadczenie honorowe

Sto lat… i świadczenie honorowe
Fot. Pixabay

W marcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał świadczenia honorowe 245 stulatkom z Pomorza. W ubiegłym roku trafiały one do 194 osób, a pięć lat temu do 137. Aby otrzymać świadczenie wystarczy ukończyć 100 lat. Przysługuje ono niezależnie od emerytury czy innych dodatków. Najstarsza uprawiona osoba z Pomorza, która pobiera świadczenie ma 107 lat.

Wysokość wyjątkowego, dodatkowego świadczenia od marca tego roku wynosi 6 246,13 zł brutto. Wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Sposób wyliczania świadczenia w ZUS i KRUS oraz zakładach emerytalnych MSW i MON jest taki sam.

Żeby otrzymać świadczenie honorowe, nie trzeba składać wniosku do ZUS. Przyznawane jest z urzędu wszystkim stulatkom. Wyjątek stanowią seniorzy, którzy nie są uprawnieni do emerytury lub renty z żadnej instytucji, muszą oni złożyć wniosek i dołączyć do niego dokument, który potwierdzi datę urodzenia. W ich imieniu może to zrobić członek rodziny. Dotyczy to szczególnie kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi, w związku z czym nie pracowały.

W skali kraju, z roku na rok przybywa stulatków, którym ZUS takie dodatki wypłaca. W 2007 roku świadczenie honorowe otrzymało 1,4 tys. osób, rok później 1,5 tys., a w 2016 r. 2,3 tys. Obecnie jest 3 337 osób, które pobierają takie świadczenia. Prognozowana liczba świadczeń wypłacanych stulatkom w najbliższych latach wykazuje tendencje wzrostową i w 2035 będzie już bliska 10 tys.

Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego
Print Friendly, PDF & Email