Sięgnij po elastyczną dotację

Sięgnij po elastyczną dotację
Fot. materiały prasowe

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych realizuje projekt „Włączanie wyłączonych”. Działanie ma wspomóc osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w aktywnym powrocie na rynek pracy. W ramach projektu testowane są trzy instrumenty wspomagania osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji systemowych zmian prawnych.

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami? Sięgnij po elastyczną dotację

Dostępna i elastyczna dotacja to ważny instrument, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą realizować się zawodowo prowadząc własny biznes. Korzystać z niego mogą osoby z niepełnosprawnościami w całym kraju. Pierwszym etapem procesu ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku osoby fizycznej ubiegającej się o dotację na tworzenie działalności gospodarczej wraz z załącznikami. Procedura nie jest trudna. Wszelkie potrzebne informacje i wzory dokumentów znajdziesz na stronie: www.cpt.org.pl/dotacje.

O dotację mogą ubiegać się w osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Część biznesowa dotacji – 37 000 zł – przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z rodzajem prowadzonej działalności, zgodnych z katalogiem kosztów zawartym w regulaminie.

Część kompensacyjna przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności – do 37 000 zł w formie ryczałtowej (w formie indywidualnej rozliczana po rzeczywistych kosztach – bez limitu).

Łącznie można uzyskać wsparcie do 74 000 zł w formie ryczałtowej.

Trwa nabór otwarty!

Nabór wniosków na przyznanie dotacji trwać będzie do wyczerpania środków. Ocena wniosków odbywa się będzie w trybie dwutygodniowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę www.cpt.org.pl/dotacje lub zadzwoń 515 175 866 albo napisz na dotacje@cpt.org.pl.

Print Friendly, PDF & Email