Ruszył konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Ruszył konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
Mat. prasowe

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. Dokumentację trzeba przekazać do 8 lipca. 

0d 6 czerwca można składać wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy. W tym roku, odbywać się to będzie wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: prewencja.zus.pl. Na konkurs w skali całego kraju przeznaczono łącznie aż 90 mln zł.

– Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka – informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się m.in. w następujących obszarach technicznych:
  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • środki ochrony indywidualnej.

– Nie każdy płatnik może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu – dodaje Anna Ilukiewicz

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl, a więcej informacji w tym regulamin dostępnych jest także na stronie internetowej ZUS.

Print Friendly, PDF & Email