Poznań: Rzeczniczka Praw Uczniowskich rozpoczyna pracę

Poznań: Rzeczniczka Praw Uczniowskich rozpoczyna pracę
Fot. mat. prasowe

Od czwartku, 1 czerwca, funkcję Rzeczniczki Praw Uczniowskich objęła Agata Dawidowskaradczyni prawna oraz działaczka społeczna. Głównym jej obowiązkiem będzie stanie na straży praw uczniów oraz edukowanie ich w tym zakresie.

– Cieszę się, że poznańscy uczniowie i uczennice zyskali osobę, która będzie dodatkowo czuwała nad przestrzeganiem ich praw – podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta. – Żyjemy w czasach dynamicznych zmian społecznych i edukacyjnych, nie zawsze pozytywnych. Ważne by umieć się w tym racjonalnie odnaleźć, mając na uwadze zawsze troskę o najsłabszych w każdym systemie, czyli dzieci. Zależy nam, aby w sposób rzeczowy i rzetelnie wyjaśniać wszystkie sprawy, w których uczniowskie prawa dzieci i młodzieży mogłyby być naruszone, uwzględniając przy tym także prawa szkoły i nauczycieli jako organizatorów procesu dydaktycznego, które współcześnie także bywają naruszane – dodaje.

Do głównych zadań rzeczniczki należy m.in. informowanie uczniów o przysługujących im prawach oraz współpraca z samorządami uczniowskimi poznańskich szkół, a także z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. To również interweniowanie w zgłoszonych sprawach o naruszenie praw ucznia i udzielanie wsparcia młodym ludziom w ich rozwiązywaniu. Rzeczniczka będzie także współpracować z władzami szkół i placówek oświatowych.

– To bardzo ważny moment dla poznańskich uczniów, zyskali osobę, do której mogą się zwrócić z problemem i która będzie stała na straży ich praw – mówi Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP. – Wierzę, że dzięki osobowości oraz wieloletniemu doświadczeniu w tych obszarach, pani Agata jest idealną kandydatką na to stanowisko. 

– Szkoła się zmienia. Dzisiejsza młodzież ma inne oczekiwania niż dekadę czy dwie temu. Uczniowie szukają dialogu, rozmowy, autorytetu opartego na wiedzy – zaznaczył Marek Sternalski, przewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Poznania. – Funkcja ta stworzona jest po to, aby był w naszym mieście ktoś, kto niezależnie od władz miasta, dyrekcji, szkół i nauczycieli, będzie szukał rozwiązań i kompromisu w trudnych sprawach. Rzeczniczka co pół roku zarówno nam, jak i Młodzieżowej Radzie Miasta, będzie zdawała sprawozdanie z działalności. To będzie bardzo dla nas cenne, bo pokaże nam problemy, których mogliśmy nie dostrzec. 

Kim jest nowa rzeczniczka?

Agata Dawidowska jest radczynią prawną, prowadzi własną kancelarię. Od 2016 roku wraz z Fundacją Matecznik współtworzy projekt Mamy GŁOS. W jego ramach udziela porad prawnych dla rodziców. Od 2020 współtworzy dużą rodzicielską grupę wsparcia. Dwa lata temu została wyróżniona w 21. edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku w kategorii Wolontariat Indywidualny. Prowadzi także blog poświęcony tematowi praw dziecka.

– W planach mam przede wszystkim informowanie uczniów oraz ich rodziców na temat przysługujących im praw. Ważnym elementem jest według mnie budowanie relacji między szkołą a uczniami oraz nastawienie na dialog, mediacje i skuteczne rozwiązywanie powstałych problemów. Chcę, żeby relacje w poznańskich szkołach były oparte na wzajemnym szacunku, a szkoła była bezpiecznym miejscem dla każdego – podkreśla Agata Dawidowska. 

Rzeczniczka chwilowo zatrudniona jest w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, przy ulicy Libelta 16/20. Docelowo, po dopełnieniu wszystkich formalności oraz ustaleniu szczegółów, zatrudniona zastanie przy poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Na zdjęciu: Rzeczniczka Praw Uczniowskich – Agata Dawidowska
Print Friendly, PDF & Email