Pierwsze kroki w cyberświecie

Pierwsze kroki w cyberświecie
Fot. Pixabay

Kampania pod nazwą „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”, adresowana jest do rodziców i opiekunów przedszkolaków. Jej celem jest wsparcie dorosłych w nauczaniu dzieci bezpiecznego korzystania z cybermediów (internetu, smartfonów, tabletów itd.). Kampania trwać będzie do końca 2023 roku.

Przygotowywane są różne działania, z których mogą korzystać rodzice. Pierwszym z nich jest strona internetowa pierwszekroki.net. Można na niej znaleźć wiele przydatnych informacji na temat wychowania dzieci w dobie cybermediów.

Kampanię, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, realizuje Fundacja Poza Schematami.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

– Celem kampanii jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, zwłaszcza bez kontroli i asysty dorosłych. Działania kampanii nie zmierzają do zablokowania kontaktów małych dzieci z cyberświatem w ogóle. Celem jest propagowanie takich zasad i wzorów, które służą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu cybermediów przez dzieci – wskazują pomysłodawcy kampanii.

Jak pokazują wyniki badań, im starsze dziecko, tym bardziej wydłuża się czas spędzany przez nie w sieci, kosztem innych aktywności. Ma to szereg negatywnych skutków, od pobudzenia i nadmiernej stymulacji zachowań po uzależnienie i nieprawidłowy rozwój osobowościowy oraz fizyczny.

Według zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego dzieci do 2. roku życia nie powinny używać żadnych urządzeń cyfrowych, tymczasem – jak wynika z badań „Brzdąc w sieci” – w grupie polskich dwulatków aż 36% korzysta z takich urządzeń na co dzień i czasem robi to w samotności, bez osoby dorosłej.

– Wraz z wiekiem dziecka rośnie intensywność użytkowania przez nie mediów cyfrowych i coraz częściej odbywa się to w samotności – w grupie wiekowej 3-6 lat aż 85%-om dzieci zdarza się siedzieć samotnie przed ekranem. Tym samym nie mają one możliwości zapytania o coś, co je zaniepokoiło lub poruszyło lub czego nie zrozumiały. Część rodziców deklaruje, że udostępnia dzieciom urządzenia cyfrowe jako nagrodę albo karę bądź też po to, by stłumić ich płacz, co wyrabia w maluchach przekonanie o szczególnej atrakcyjności takich sprzętów – czytamy na stronie internetowej kampanii. – Ponad 85% rodziców przyznaje, że czasem daje dzieciom do zabawy urządzenia cyfrowe, gdy sami mają do wykonania obowiązki domowe. Kampania jest odpowiedzią na cały szereg takich niepokojących zjawisk.

Ambasadorem kampanii został Szymon Majewski.

Źródło: UM Zamość / pierwszekroki.net
Print Friendly, PDF & Email