O tym przedsiębiorcze mamy powinny pamiętać

O tym przedsiębiorcze mamy powinny pamiętać
Fot. Mikhail Nilov / Pexels

Po skończonym zasiłku macierzyńskim prowadząca własny biznes młoda mama, która chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego i prawo do zasiłków, musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą i mają prawo do zasiłku macierzyńskiego podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, przestają natomiast podlegać im z tytułu prowadzenia działalności. W tym okresie płacą tylko składkę zdrowotną, a składkę emerytalną i rentową finansuje budżet państwa. Inaczej wygląda sytuacja kobiet, które pobierają zasiłek macierzyński, który miesięcznie nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego (obecnie 1000 zł.) Są one zwolnione ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednak nadal muszą składać deklaracje rozliczeniowe.

Z uwagi na to, że w tym czasie przedsiębiorcza mama nie ma obowiązku opłacania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, musi wyrejestrować się z tych ubezpieczeń i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłosić się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZZA. Powinna jednak pamiętać o tym, że po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego musi ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej działalności. Musi wtedy wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jako osoba, która prowadzi działalność na druku ZUS ZUA. Ma na to 7 dni.

Ubezpieczenie chorobowe zapewnia prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Gdy osoba, która je opłaca będzie niezdolna do pracy z powodu choroby otrzyma zasiłek chorobowy. Jeżeli będzie musiała się zająć dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny to ZUS wypłaci zasiłek opiekuńczy. Zasiłek macierzyński przysługuje natomiast po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie. Ubezpieczenie chorobowe jest dla prowadzących własną działalność dobrowolne. Trzeba pamiętać, że jeśli przedsiębiorca nie przystąpi do tego ubezpieczenia, to nie otrzyma z niego świadczeń, np. w wypadku choroby.

Jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, to na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA), musi zadeklarować przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zrobi to w ciągu 7 dni, to będzie objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzenia działalności od dnia podanego w zgłoszeniu.

Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego
Print Friendly, PDF & Email