Coraz większe kwoty wstrzymanych świadczeń chorobowych

Coraz większe kwoty wstrzymanych świadczeń chorobowych

Co robimy na zwolnieniu lekarskim i w jaki sposób je wykorzystujemy może sprawdzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. Chory ma swoje prawa, ale również powinien przestrzegać pewnych zasad. Odwiedzający nas kontroler nie może domagać się podania informacji o stanie zdrowia lub przyczynie, która spowodowała niezdolność do pracy. Ale z kolei kontrola może być wykonana bez względu na wskazania lekarskie, zarówno, gdy na zwolnieniu jest adnotacja „chory…