Nowe, wyższe limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów

Nowe, wyższe limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów
Mat. nadesłane

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż poprzednio. Ten wzrost oznacza, że od 1 grudnia renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej. do swoich świadczeń

Niektórzy świadczeniobiorcy powinni kontrolować czy ich dodatkowe zarobki nie zimniejszą bądź nie zawieszą otrzymywanych świadczeń. Limity, czyli graniczne kwoty przychodu są uzależnione od średniej płacy krajowej, której wysokość publikowana jest co trzy miesiące przez GUS.

Zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia mogą spowodować przychody z umów od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz wszyscy renciści, będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 4536,50 zł czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc. ale będzie niższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia czyli 8424,90 zł. to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Od 1 marca tego roku do końca lutego 2023 r. wynosi ona 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 8424,90 zł to świadczenie zostanie zawieszone.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. Wówczas, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie przysługiwała w niższej kwocie, bez dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą części rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Nowe limity będą obowiązywały do końca lutego 2023 r.

Krzysztof Cieszyński
Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Print Friendly, PDF & Email