Mniej barier, większa dostępność

Mniej barier, większa dostępność
Fot. Mateusz Misztal

Budynek Urzędu Miejskiego w Elblągu będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Gmina Miasto Elbląg otrzymała unijne środki finansowe na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”. Celem projektu jest poprawa dostępności: architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej – usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Elblągu dla osób z niepełnosprawnościami.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na:

  • dostosowanie wejścia głównego Urzędu Miejskiego w Elblągu,
  • przystosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zakup planów tyflograficznych,
  • zakup tablic informacyjnych opisujących rozkłady pomieszczeń z kontrastem,
  • zakup pętli indukcyjnych,
  • zakup zestawów komputerowych przystosowanych do usług tłumacza migowego online,
  • zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów, czyli informacji obrazkowych informujących o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych budynkach Urzędu.

Realizacja zadania przyczyni się do znacznej poprawy dostępności do pomieszczeń Urzędu osobom z rożnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osobom mającym problemy z poruszaniem się, osobom niedowidzącym oraz niewidomym, osobom niedosłyszącym oraz głuchym, jak również osobom z problemami poznawczymi.

  • Wysokość otrzymanych środków finansowych z UE: 245 575 zł.
  • Wkład własny z budżetu miasta Elbląg: 49 115 zł.
  • Termin realizacji zadania: do 30.06.2023 roku
UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email