Naukowa ochrona sklepów i żywności

Naukowa ochrona sklepów i żywności
Fot. Pixabay

Zagrożenia czynnikami masowego rażenia w centrach handlowych analizują naukowcy z Polski, Słowacji, Hiszpanii i Finlandii. Biolodzy i specjaliści wielu dziedzin opracowują system ochrony żywności przed skażeniem, przewidują najbardziej prawdopodobne scenariusze ataków terrorystycznych i przygotowują rekomendacje, w tym szkolenia dla pracowników sklepów wielkopowierzchniowych.

Międzynarodowy projekt Mall-CBRN ma zabezpieczyć żywność w łańcuchu dostaw i dystrybucji. Jak wyjaśnił dr hab. Michał Bijak z Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pierwsze działania skupią się na analizie obecnych systemów zabezpieczeń centrów handlowych. Uniwersytet Łódzki, jako koordynator, przygotuje kwestionariusze do badań ankietowych oraz scenariusze wizyt monitorujących. Eksperci odwiedzą kilka centrów handlowych, gdzie zajmą się wyszukiwaniem zagrożeń i obszarów, które należy usprawnić pod kontem bezpieczeństwa.

Osobne zadania mają m.in. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Słowację reprezentuje tamtejszy International Security and Emergency Management Institute, Hiszpanię – National Institute of Aerospace Technology zaś Finlandię – Hellenberg International. Polskim partnerem jest ponadto Atrium Promenada.

Na podstawie materiałów zebranych przez wszystkich partnerów projektu, UŁ dokona analizy rozbieżności. Rezultatem współpracy ma być opis najbardziej prawdopodobnych scenariuszy ataków, zestaw rekomendacji dla systemu przeciwdziałania i odpowiedzi na ataki terrorystyczne oraz system ochrony żywności przed skażeniem.

Projekt „Opracowanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom BRNĘ dla wielkopowierzchniowych centrów handlowych” wspierany jest przez policję i organizacje antyterrorystyczne na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Belgii i Portugalii.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email