Marek Plura interweniuje w sprawie podwyżek cen gazu i prądu m.in. dla DPS-ów czy klubów seniora

Marek Plura interweniuje w sprawie podwyżek cen gazu i prądu m.in. dla DPS-ów czy klubów seniora
Fot. Pixabay

Marek Plura, Senator RP oraz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie niezwłocznych i skutecznych działań osłonowych ,zmniejszających drastyczne, sięgające kilkuset procent, podwyżki cen gazu i energii elektrycznej używanych w celu ogrzewania pomieszczeń i przygotowania posiłków przez podmioty zapewniające całodobową lub codzienną opiekę, terapię, edukację dla osób niesamodzielnych, chorych, wymagających systemowego, długofalowego wsparcia.

W szczególności senator ma tu na myśli m.in. domy pomocy społecznej różnego typu oraz inne podmioty świadczące całodobową pomoc opiekuńczą w trybie stacjonarnym, mieszkania chronione i treningowe oraz inne podmioty świadczące usługi mieszkalnictwa wspieranego, domy samopomocy, świetlice środowiskowe i inne podmioty świadczące pomoc wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży, kluby, centra i inne podmioty integracji społecznej, w tym kluby seniora, warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej i inne podmioty ekonomii społecznej.

– Bez wdrożenia działań osłonowych, o które apeluję, podmioty te będą zmuszone w krótkim czasie do zakończenia swojej działalności, ponieważ ich budżety zostaną w ogromnej części przeznaczone na opłaty za gaz i energię elektryczną, jeżeli ukształtują się one na poziomie opłat ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Nawet gdyby wzrost cen tych mediów dla ww. podmiotów ukształtowałby się na poziomie uregulowanym dla indywidualnych mieszkań, to i tak znajdą się one w tragicznej sytuacji ze względu na wzrost cen innych wydatków niezbędnych do realizacji funkcji opiekuńczych, leczniczych, terapeutycznych, wychowawczych bądź edukacyjnych. Podmioty te będą zmuszone do pozostawienia bez wsparcia osoby, które są od nich całkowicie zależne, ponieważ realizują one swoje zadania w oparciu o środki z subwencji i dotacji oraz w niektórych przypadkach częściowo z odpłatności beneficjentów i ich rodzin. W moim przekonaniu ogólna sytuacja ekonomiczna w roku bieżącym nie pozwala mieć nadziei na wzrost źródeł finansowania podmiotów świadczących niezbędną pomoc osobom niesamodzielnym. Obawiam się, że stoimy w obliczu tragedii narodowej. Z tego powodu zachęcam Pana do wsparcia projektu zmiany w ustawie Prawo Energetyczne, złożonego do Laski Marszałkowskiej przez Parlamentarny Klub Koalicji Obywatelskiej, który to projekt uzupełnia obecne rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców indywidualnych przed drastycznym wzrostem cen gazu rozszerzając je także na wspólnoty w budynkach wielolokalowych – podkreśla w swojej interpelacji senator Plura.

oprac. AG, źródło plura.pl
Print Friendly, PDF & Email