Małżonka Prezydenta gościła w swoich progach uczniów z OREW w Kielcach

Małżonka Prezydenta gościła w swoich progach uczniów z OREW w Kielcach
Fot. Adminstrator

W Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego Agata Kornhauser-Duda powitała uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Marii Majewskiej w Kielcach, którym towarzyszyli nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele kierownictwa placówki. Młodych ludzi Pierwsza Dama odwiedziła w 2019 roku, kiedy uczestniczyła w uroczystości z okazji 10-lecia istnienia instytucji.Wizyta uczniów w Warszawie była odpowiedzią na ówczesne zaproszenie Pani Prezydentowej.

Agata Kornhauser-Duda nie kryła radości z ponownego spotkania z wychowankami, rodzicami i pedagogami. Rozmawiała ze swoimi gośćmi o wydarzeniach ostatnich dwóch lat, działalności placówki w czasie pandemii, doświadczeniach opiekunów oraz postępach poczynionych przez wychowanków.

Podczas spotkania mówiono o realizacji misji ośrodka, jaką jest wszechstronny rozwój uczniów oraz przygotowanie ich do samodzielnego, niezależnego życia na miaręnindywidualnych możliwości każdego z nich. Nadrzędnym celem pracy z podopiecznymi jest kompleksowa, wielodyscyplinarna rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjna pomoc niesiona przez nauczycieli i specjalistów oraz całodzienna opieka nad wychowankami.

Małżonka Prezydenta opowiedziała o najbardziej reprezentacyjnej Sali w siedzibie głowy państwa, jej przeznaczeniu i historii. Młodych ludzi zaprosiła także do rzadko udostępnianej zwiedzającym prezydenckiej biblioteki oraz do Sali Białej. Uczniom życzyła wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz realizacji marzeń, a pedagogom dalszej owocnej działalności na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.

OREW w Kielcach jest niepubliczną placówką oświatową umożliwiającą dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Ośrodek przeznaczony jest dla osób w wieku od 3. do 25. roku życia, a w niedawno rozpoczętym roku szkolnym w Ośrodku przebywa 61 uczniów realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki, 15 osób realizujących program „Rehabilitacja 25+” oraz 4 osoby uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

ww.prezydent.pl
Print Friendly, PDF & Email