Jakość odzieży wierzchniej pod lupą Inspekcji Handlowej

Jakość odzieży wierzchniej pod lupą Inspekcji Handlowej
Fot. Pixabay

W 2021 roku Inspektorzy ocenili oznakowanie oraz jakość 694 partii okryć dla dorosłych. Zakwestionowali ponad 24 proc. spośród sprawdzonych produktów. W badaniach laboratoryjnych ujawnione zostały rozbieżności pomiędzy składem rzeczywistym a deklaracją producenta. W co drugim przypadku skład podany na metce był nieprawdziwy.

Inspekcja Handlowa sprawdziła jakość oraz oznakowanie 694 partii kurtek i płaszczy. 297 pochodziło z Polski, 110 z Unii Europejskiej a 287 z importu. Nieprawidłowości kolejno dotyczyły 59 sztuk (odzież z kraju), 37 sztuk (UE) oraz aż 72 sztuk (import). Łącznie zakwestionowanych zostało 168 sztuk, co daje 24 proc. wykrytych nieprawidłowości.

Wśród wszystkich skontrolowanych kurtek i płaszczy dla dorosłych (kontrolą objęto 689 sztuk odzieży) aż 145 z nich posiadało błędne oznakowanie.

UOKiK przypomina, że prawidłowe oznakowanie odzieży powinno znajdować się na wszywce, etykiecie lub opakowaniu i zawierać: skład surowcowy, cenę oraz dane przedsiębiorcy, który odpowiada za produkt. Produkty sprzedawane w Polsce, muszą na oznakowaniu posiadać skład w języku polskim.

W ramach kontroli przebadano również laboratoryjnie 58 sztuk odzieży, z czego ponad połowa (52 proc.) zakończyła się stwierdzeniem uchybień dotyczących nieprawidłowego oznakowania składu surowcowego towaru. Dla przykładu, płaszcz damski, który zgodnie z deklaracją producenta składał się w połowie z wełny i poliesteru, w rzeczywistości zawierał 55 proc. poliesteru, 42,8 proc. akrylu i tylko 2,2 proc. wełny.

UOKiK przypomina jednocześnie, że jeżeli w trakcie noszenia kurtki lub płaszcza, przed upływem 2 lat od zakupu, ujawnią się wady, o których kupujący nie został poinformowany, ma on prawo do zgłoszenia reklamacji u sprzedawcy. Ten z kolei powinien reklamację przyjąć i rozpatrzyć w terminie 14 dni.

Jeżeli po tym terminie klient nie otrzymał żadnej informacji od sprzedawcy, uznaje się, że reklamacja została uznana.

Pełny raport znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email